Search results

Records found: 20  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth z0013773 t150a^"
 1. Evropský rok rovných příležitostí pro všechny (2007)
  diskriminace
  občanská práva
  rovné postavení mužů a žen
  sociálně ohrožené skupiny
  významné roky
  European Year of Equal Opportunities for All (2007)
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading

 2. jazykové právo
  právo jazykové
  jazyková politika
  občanská práva
  language right
  prawo do posługiwania się własnym językiem
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (2) - Books
  subject heading

  subject heading

 3. lidská práva
  práva lidská
  základní práva a svobody
  práva a svobody základní
  akademické svobody
  informovaný souhlas
  slučování rodin
  výchova k lidským právům
  hospodářská, sociální a kulturní práva
  občanská práva
  ochrana lidských práv
  osobnostní práva
  politická práva
  práva dětí
  práva homosexuálů
  práva menšin
  práva žen
  právo na obhajobu
  právo na soukromí
  právo na zapomnění
  právo na život
  rovnost ras
  svoboda svědomí
  svoboda vyznání
  svoboda vědeckého bádání
  přirozené právo
  human rights
  žmogaus teisės
  Pravata na čovekot
  ľudské práva
  Človekove pravice
  prawa człowieka
  Soubor věcných témat
  (8) - Soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (10) - t100i
  (17) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (22) - Soubor věcných témat
  (1000+) - Books
  (19) - Video records
  (1) - Electronic sources
  (1) - Electronic books for the visually impaired
  (240) - ARTICLES
  (7) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (29) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  (15) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (26) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading

 4. občanské poradenství
  poradenství občanské
  občanská práva
  občanské poradny
  veřejná správa
  sociální poradenství
  citizens advisory service
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading

 5. občanskoprávní vztahy
  vztahy občanskoprávní
  majetek
  občanská práva
  právní úkony
  právo duševního vlastnictví
  vlastnické vztahy
  závazky
  občanské právo
  civil-law relations
  Soubor věcných témat
  (7) - Soubor věcných témat
  (43) - Books
  (2) - Electronic sources
  (23) - ARTICLES
  (1) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (6) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  subject heading

  subject heading

 6. ochrana osobních údajů
  ochrana osobních dat
  právo na zapomnění
  občanská práva
  personal data protection
  duomenų apsauga
  Zaštita na lični podatoci
  ochrana osobných údajov
  Varovanje osebnih podatkov
  ochrona danych osobowych
  Soubor věcných témat
  (1) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (2) - Soubor věcných témat
  (104) - Books
  (90) - ARTICLES
  (2) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  subject heading

  subject heading

 7. politická práva
  práva politická
  občanská práva
  rovnost (kategorie)
  petiční právo
  právo na informace
  právo na odpor
  sdružovací právo
  shromažďovací právo
  svoboda projevu
  svoboda tisku
  volební právo
  lidská práva
  political rights
  prawa polityczne
  Soubor věcných témat
  (11) - Soubor věcných témat
  (14) - Books
  (1) - Electronic books for the visually impaired
  (7) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 8. práva dětí
  dětská práva
  práva dětská
  práva dítěte
  děti
  sociálně-právní ochrana dětí
  lidská práva
  občanská práva
  children's rights
  prawa dziecka
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor jmen korporací
  (4) - Soubor věcných témat
  (95) - Books
  (1) - Video records
  (1) - Electronic sources
  (1) - Electronic books for the visually impaired
  (111) - ARTICLES
  (1) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (10) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  subject heading

  subject heading

 9. práva menšin
  menšinová politika
  menšiny
  národnostní menšiny
  rovnost ras
  lidská práva
  občanská práva
  minority rights
  Soubor věcných témat
  (6) - Soubor věcných témat
  (29) - Books
  (1) - Electronic sources
  (1) - Electronic books for the visually impaired
  (3) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (1) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading

 10. práva žen
  ženská práva
  práva ženská
  Mezinárodní rok ženy (1975)
  diskriminace žen
  ženy
  lidská práva
  občanská práva
  women's rights
  prawa kobiet
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (1) - t100i
  (1) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (5) - Soubor věcných témat
  (153) - Books
  (6) - Video records
  (2) - ARTICLES
  (1) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (3) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (7) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.