Search results

Records found: 10  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth z0013770 t150a^"
 1. lidská práva
  práva lidská
  základní práva a svobody
  práva a svobody základní
  akademické svobody
  informovaný souhlas
  slučování rodin
  výchova k lidským právům
  hospodářská, sociální a kulturní práva
  občanská práva
  ochrana lidských práv
  osobnostní práva
  politická práva
  práva dětí
  práva homosexuálů
  práva menšin
  práva žen
  právo na obhajobu
  právo na soukromí
  právo na zapomnění
  právo na život
  rovnost ras
  svoboda svědomí
  svoboda vyznání
  svoboda vědeckého bádání
  přirozené právo
  human rights
  žmogaus teisės
  Pravata na čovekot
  ľudské práva
  Človekove pravice
  prawa człowieka
  Soubor věcných témat
  (7) - Soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (11) - t100i
  (22) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (22) - Soubor věcných témat
  (1000+) - Books
  (19) - Video records
  (1) - Electronic sources
  (1) - Electronic books for the visually impaired
  (240) - ARTICLES
  (7) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (29) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  (15) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (26) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading

 2. ochrana lidského plodu
  interrupce
  lidský plod
  hospodářská, sociální a kulturní práva
  protection of human fetus
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (3) - Books
  (1) - ARTICLES
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

 3. právo na ochranu zdraví
  hospodářská, sociální a kulturní práva
  občanská práva
  right to health care
  prawo do opieki zdrowotnej
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (1) - Books
  subject heading

  subject heading

 4. právo na práci
  právo na zaměstnání
  hospodářská, sociální a kulturní práva
  right to labor
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading

 5. právo na stávku
  stávky
  hospodářská, sociální a kulturní práva
  right to strike
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (2) - Books
  (1) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 6. právo na vzdělání
  vzdělanostní nerovnosti
  hospodářská, sociální a kulturní práva
  občanská práva
  right to education
  prawo do nauki
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (13) - Books
  (1) - Electronic books for the visually impaired
  (3) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 7. právo na životní prostředí
  právo na příznivé životní prostředí
  environmentální práva
  životní prostředí
  hospodářská, sociální a kulturní práva
  environmental rights
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (5) - Books
  (1) - Video records
  (1) - ARTICLES
  (1) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  subject heading

  subject heading

 8. právo sociálního zabezpečení
  sociální právo
  sociální zabezpečení
  hospodářská, sociální a kulturní práva
  veřejné právo
  social security law
  Soubor věcných témat
  (2) - t100i
  (1) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (4) - Soubor věcných témat
  (85) - Books
  (21) - ARTICLES
  (2) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  (1) - xzri
  subject heading

  subject heading

 9. reprodukční práva
  práva reprodukční
  reprodukční medicína
  reprodukční zdraví
  sterilizace (lékařství)
  hospodářská, sociální a kulturní práva
  reproductive rights
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  (2) - Books
  (1) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 10. sociální právo
  právo sociální
  pracovní právo
  právo sociálního zabezpečení
  hospodářská, sociální a kulturní práva
  sociálně-právní ochrana
  social legislation
  Soubor věcných témat
  (1) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (4) - Soubor věcných témat
  (72) - Books
  (1) - Electronic books for the visually impaired
  (13) - ARTICLES
  (1) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (1) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  subject heading

  subject heading