Search results

Records found: 39  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth z0013709 t150a^"
 1. aktivizace seniorů
  aktivní stárnutí
  senioři
  zdravotně-sociální služby
  péče o seniory
  sociální práce
  activation of seniors
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
  (7) - Books
  subject heading

  subject heading

 2. case management
  komplexní péče
  péče komplexní
  koordinovaná péče
  péče koordinovaná
  osoby s duševním onemocněním
  případové konference
  koordinovaná rehabilitace
  drogově závislí
  osoby s duševním onemocněním
  lékařská péče
  sociální práce
  case management
  Soubor věcných témat
  (6) - Soubor věcných témat
  (7) - Books
  (1) - Electronic books
  subject heading

  subject heading

 3. dějiny sociální práce
  sociální práce dějiny
  sociální práce
  history of social work
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor věcných témat
  (4) - Books
  subject heading

  subject heading

 4. depistáž (sociální práce)
  sociální depistáž
  depistáž sociální
  prevence (sociální problémy)
  sociálně ohrožené skupiny
  terénní sociální práce
  včasná detekce (sociální problémy)
  sociální práce
  survey (social work)
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading

 5. dlouhodobá péče
  péče dlouhodobá
  služby dlouhodobé péče
  péče o dlouhodobě nemocné
  sociální práce
  sociální služby
  long-term care
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (2) - Books
  subject heading

  subject heading

 6. dobrovolnice
  dobrovolné pracovnice
  pracovnice dobrovolné
  dobrovolníci
  sociální pracovnice
  dobrovolnictví
  sociální práce
  women volunteers
  Soubor věcných témat
  (1) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (3) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading

 7. dobrovolníci
  dobrovolní pracovníci
  dobrovolnice
  sociální pracovníci
  dobrovolnictví
  váleční dobrovolníci
  sociální práce
  volunteers
  Soubor věcných témat
  (2) - t100i
  (1) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (5) - Soubor věcných témat
  (24) - Books
  (2) - Video records
  (1) - Electronic books for the visually impaired
  (1) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 8. dobrovolnictví
  dobrovolná činnost
  činnost dobrovolná
  hostitelská péče
  dobrovolnice
  Mezinárodní rok dobrovolníků (2001)
  občanská angažovanost
  Mezinárodní rok dobrovolníků (2001)
  dobrovolníci
  sociální práce
  voluntarism
  Soubor věcných témat
  (2) - t100i
  (6) - Soubor věcných témat
  (39) - Books
  (1) - Video records
  (3) - Electronic books for the visually impaired
  (1) - Attachment
  (1) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 9. drogová prevence
  prevence drogová
  protidrogová prevence
  prevence protidrogová
  boj proti drogám
  drogová kriminalita
  drogová závislost
  drogy
  protidrogová politika
  užívání drog
  výroba a distribuce drog
  sociální práce
  drug abuse prevention
  Soubor věcných témat
  (8) - Soubor věcných témat
  (17) - Books
  (1) - ARTICLES
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (1) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading

 10. facilitace
  skupinová facilitace
  poradní kruh
  sociální komunikace
  sociální práce
  mediace
  řešení problémů
  management konfliktů
  group facilitation
  Soubor věcných témat
  (6) - Soubor věcných témat
  (9) - Books
  (3) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.