Search results

 1. bleskové povodně
  povodně bleskové
  přívalové povodně
  povodně přívalové
  povodně
  flash floods
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading

 2. potopa světa
  Noemova archa
  povodně
  biblické události
  Deluge
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (1) - Books
  subject heading

  subject heading

 3. povodňové oblasti
  oblasti povodňové
  záplavová území
  území záplavová
  mokřadní ekosystémy
  povodně
  územní plánování
  flood areas
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (5) - Books
  (1) - Video records
  (1) - Electronic sources
  subject heading

  subject heading

 4. povodňové škody
  škody povodňové
  povodně
  ekologické škody
  flood damage
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (4) - Books
  (1) - Video records
  subject heading

  subject heading

 5. povodňové vlny
  vlny povodňové
  odtokové faktory
  povodně
  flood waves
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading

 6. protipovodňová ochrana
  ochrana protipovodňová
  ochrana před povodněmi
  povodňová ochrana
  ochrana povodňová
  povodně
  mobilní protipovodňové stěny
  flood control
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (25) - Books
  (1) - Cartographics documents
  (1) - Video records
  (2) - Electronic sources
  (1) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  subject heading

  subject heading

 7. přírodní katastrofy
  katastrofy přírodní
  živelní pohromy
  pohromy živelní
  atmosférické katastrofy
  kosmické katastrofy
  ekologické disturbance
  geologické katastrofy
  lesní požáry
  povodně
  srážky vesmírných těles
  sucha
  tsunami
  zemětřesení
  katastrofy
  natural disasters
  Soubor věcných témat
  (10) - Soubor věcných témat
  (72) - Books
  (6) - Video records
  (4) - Electronic sources
  subject heading

  subject heading