Search results

Records found: 12  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth z0013360 t150a^"
 1. autonomie školy
  nezávislost školy
  regionální školství
  vzdělávací politika
  školství
  školská správa
  autonomy of school
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading

 2. koedukace
  dívčí školy
  vzdělávací politika
  coeducation
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading

 3. kurikulum
  vzdělávací cíle
  psychodidaktika
  portfolio (pedagogika)
  národní kurikulum
  průřezová témata (pedagogika)
  učivo středních škol
  učivo vysokých škol
  učivo základních škol
  učební moduly
  vzdělávací programy
  vzdělávací politika
  curriculum
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (1) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (11) - Soubor věcných témat
  (93) - Books
  (3) - Electronic sources
  (11) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 4. kvalita vzdělávání
  autoevaluace školy
  vzdělávací standardy
  vzdělávací politika
  školství
  quality of education
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (4) - Soubor věcných témat
  (27) - Books
  subject heading

  subject heading

 5. pedagogická prognostika
  prognostika pedagogická
  vzdělávací politika
  pedagogika
  prognostika
  educational futures
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading

 6. povinná školní docházka
  docházka školní povinná
  odklad školní docházky
  zahájení školní docházky
  vzdělávací politika
  compulsory education
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (16) - Books
  (1) - Electronic sources
  (1) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 7. pozitivní diskriminace
  diskriminace pozitivní
  diskriminace
  politická korektnost
  rovnost příležitostí
  sociální politika
  vzdělávací politika
  positive discrimination
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
  (9) - Books
  subject heading

  subject heading

 8. regionální školství
  školství regionální
  autonomie školy
  ekonomika školství
  regionální školy
  školská správa
  vzdělávací politika
  školství
  regional education
  Soubor věcných témat
  (6) - Soubor věcných témat
  (1) - Books
  subject heading

  subject heading

 9. výdaje na vzdělávání
  výdaje na vzdělání
  vzdělávací politika
  veřejné výdaje
  education expenditures
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (1) - Books
  subject heading

  subject heading

 10. výchova a vzdělávání
  vzdělávání a výchova
  mediální výchova a vzdělávání
  muzikofiletika
  vzdělávací televizní pořady
  školní kluby
  výchova ke globálnímu občanství
  celoživotní poradenství
  somatopedie
  vzdělávací politika
  vývojový román
  školní neúspěšnost
  školní úspěšnost
  školství
  školy
  alternativní výuka
  artefiletika
  au-pair
  bilingvní vzdělávání
  doučování
  dějiny výchovy a vzdělávání
  environmentální výchova a vzdělávání
  integrovaná výchova a vzdělávání
  jazyk a vzdělávání
  klima školy
  kulturně-výchovná činnost
  osobnostní a sociální výchova
  podpůrná opatření (vzdělávání)
  praktické činnosti
  prevence (sociální problémy)
  rodina a škola
  speciální vzdělávací potřeby
  supervize
  tutorství
  tělesné tresty
  vzdělávací instituce a organizace
  vzdělávání
  výchova
  výchova k demokracii
  výchova k hodnotám
  výchova k lidským právům
  výchova k manželství
  výchova k občanství
  výchova k rodičovství
  výchova k vlastenectví
  výchova ke čtenářství
  výchova v přírodě
  výchovně-vzdělávací zařízení
  výtvarná výchova
  škola
  education
  Soubor věcných témat
  (2) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (48) - Soubor věcných témat
  (369) - Books
  (3) - Video records
  (4) - Electronic sources
  (2) - Electronic books
  (2) - Electronic books for the visually impaired
  (1) - Attachment
  (6) - ARTICLES
  (8) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (12) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.