Search results

Records found: 29  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth z0013318 t150a^"
 1. centrální plánování
  plánování centrální
  dvouletý hospodářský plán (1947-1948 : Československo)
  pětileté plány
  chozrasčot
  hospodářská politika
  hospodářské plánování
  plánování
  central planning
  Soubor věcných témat
  (6) - Soubor věcných témat
  (9) - Books
  subject heading

  subject heading

 2. decentralizace
  subsidiarita
  centralismus
  deregulace
  regionalismus
  hospodářská politika
  veřejná správa
  decentralization in government
  Soubor věcných témat
  (2) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (6) - Soubor věcných témat
  (14) - Books
  (1) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 3. deregulace
  ekonomická deregulace
  decentralizace
  ekonomická regulace
  hospodářská politika
  deregulation
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (3) - Books
  subject heading

  subject heading

 4. ekonomická bezpečnost
  hospodářská bezpečnost
  bezpečnost ekonomická
  bezpečnost hospodářská
  bezpečnostní politika
  hospodářská politika
  economic security
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading

 5. ekonomická regulace
  regulace ekonomická
  cenová regulace
  compliance costs
  compliance costs
  deregulace
  smíšená ekonomika
  hospodářská politika
  trade regulation
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
  (31) - Books
  (2) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading

 6. ekonomická transformace
  transformace ekonomická
  transformace ekonomiky
  hospodářská transformace
  transformace hospodářská
  digitální transformace
  ekonomické reformy
  ekonomie
  hospodářská politika
  economic transformation
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (4) - Soubor věcných témat
  (132) - Books
  (2) - ARTICLES
  (2) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (1) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  (1) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading

 7. ekonomické reformy
  hospodářské reformy
  reformy hospodářské
  reformy ekonomické
  perestrojka
  ekonomická transformace
  zemědělské reformy
  ekonomie
  hospodářská politika
  economic reforms
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
  (19) - Books
  subject heading

  subject heading

 8. ekonomie
  politická ekonomie
  produkční funkce (ekonomická teorie)
  ekologická ekonomie
  ekonomie náboženství
  EconLit (databáze)
  hospodářská stagnace
  ekonomické chování
  ekonofyzika
  renta
  EconLit (databáze)
  ekonomická antropologie
  ekonomická gramotnost
  ekonomické vzdělávání
  ekonomky
  ekonomové
  asymetrické informace
  behaviorální ekonomie
  ekonomická analýza
  ekonomická efektivnost
  ekonomická metodologie
  ekonomická přidaná hodnota
  ekonomická rovnováha
  ekonomická statistika
  ekonomická transformace
  ekonomické prognózování
  ekonomické reformy
  ekonomické teorie
  ekonomické ukazatele
  ekonomický růst
  ekonomie a politika
  ekonomie blahobytu
  environmentální ekonomie
  evoluční ekonomie
  experimentální ekonomie
  externality
  finance
  hospodářská politika
  hospodářské systémy
  hospodářské výpočty
  hrubý domácí produkt
  kapitál
  komparativní ekonomie
  makroekonomie
  mikroekonomie
  morální hazard
  náklady
  národní hospodářství
  obchod
  produkce (ekonomická teorie)
  právo a ekonomie
  racionální očekávání
  regionální ekonomie
  riziko (ekonomie)
  teorie firmy
  teorie hodnoty
  teorie rozdělování
  veřejná volba
  veřejné statky
  zisk
  economics
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (3) - t100i
  (8) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (1) - t100r
  (58) - Soubor věcných témat
  (526) - Books
  (2) - Video records
  (2) - Audio documents
  (2) - Electronic sources
  (4) - ARTICLES
  (1) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  (14) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (88) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading

 9. finanční politika
  politika finanční
  hospodářská politika
  financial policy
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor věcných témat
  (42) - Books
  (3) - ARTICLES
  (1) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading

 10. fiskální politika
  politika fiskální
  moderní měnová teorie
  fiskální federalismus
  rozpočtová politika
  daňová politika
  hospodářská politika
  veřejné finance
  fiscal policy
  Soubor věcných témat
  (6) - Soubor věcných témat
  (26) - Books
  (1) - Electronic books
  (1) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  subject heading

  subject heading


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.