Search results

Records found: 4  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth z0013282 t150a^"
 1. pokuty
  řízení o přestupcích
  smluvní pokuty
  fines (penalties)
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (10) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 2. zajištění obchodních závazkových vztahů
  bankovní záruky
  smluvní pokuty
  zástavní právo
  obchodní závazky
  security of contractual relationships
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  (8) - Books
  (1) - Electronic sources
  (7) - ARTICLES
  (3) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  subject heading

  subject heading

 3. zajištění závazků
  zajištění závazků podle občanského zákoníku
  zajištění pohledávek
  zajištění dluhů
  zajištění a utvrzení dluhů
  bankovní záruky
  smluvní pokuty
  závazkové právo
  bankovní záruky
  zástavní právo
  security of obligations
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  (6) - Books
  (9) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 4. závazkové právo
  právo závazkové
  obligační právo
  právo obligační
  prodlení s plněním peněžitého dluhu
  pohledávky
  zajištění závazků
  zajištění závazků
  volba práva
  culpa in contrahendo
  bezdůvodné obohacení
  smluvní pokuty
  smluvní právo
  závazky
  narovnání (právo)
  odpovědnost za škodu
  soukromé právo
  law of obligations
  Soubor věcných témat
  (1) - t100r
  (12) - Soubor věcných témat
  (195) - Books
  (78) - ARTICLES
  (3) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (15) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  (2) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading