Search results

Records found: 47  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth z0013201 t150a^"
 1. akvizice podniků
  přeshraniční akvizice
  fúze podniků
  koncentrace podniků
  podniky
  vlastnické transakce
  acquisitions of corporations
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
  (3) - Books
  subject heading

  subject heading

 2. dějiny podniků
  podniky dějiny
  dějiny podnikání
  podniky
  history of business enterprises
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (4) - Books
  subject heading

  subject heading

 3. dopravní podniky
  podniky dopravní
  firmy dopravní
  dopravní firmy
  podniky
  transit companies
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading

 4. dřevařské podniky
  podniky dřevařské
  dřevozpracující průmysl
  dřevařský průmysl
  podniky
  woodworking plants
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading

 5. důlní podniky
  podniky důlní
  podniky báňské
  báňské podniky
  podniky
  mining corporations
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading

 6. fiktivní firma
  firma fiktivní
  práce ve fiktivní firmě
  podniky
  profesní příprava
  ekonomické vzdělávání
  manažerské vzdělávání
  podnikatelská výchova
  imaginary organization
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading

 7. finance podniku
  podnikové finance
  finance podnikové
  finanční analýza
  finanční management
  podnikové investice
  úpadek podniku
  cash flow
  faktoring
  financování podniku
  finanční aktiva
  fond kulturních a sociálních potřeb
  forfaiting
  initial public offering
  kapitálová struktura
  podnikové rozpočty
  pracovní kapitál
  finance
  podniková ekonomika
  podniky
  business finance
  Soubor věcných témat
  (17) - Soubor věcných témat
  (23) - Books
  subject heading

  subject heading

 8. firemní prezentace
  prezentace firmy
  prezentace firemní
  prezentace podniku
  image organizace
  kultura organizace
  prezentace informací
  public relations
  firmy
  podniky
  company presentation
  Soubor věcných témat
  (6) - Soubor věcných témat
  (16) - Books
  subject heading

  subject heading

 9. firmy
  firemní literatura
  firemní časopisy
  podniky
  IT firmy
  advokátní kanceláře
  farmaceutické firmy
  firemní prezentace
  firms
  Soubor věcných témat
  (7) - Soubor věcných témat
  (103) - Books
  (2) - Cartographics documents
  (2) - Video records
  (18) - ARTICLES
  (3) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  subject heading

  subject heading

 10. kafilerie
  asanační podniky
  zemědělský odpad
  zpracování živočišných produktů
  podniky
  rendering plant
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.