Search results

 1. ergonomie
  ergonomická rizika
  fyziologie práce
  hygiena práce
  organizace práce
  pracovní polohy
  pracovní prostředí
  somatografie
  vizuální ergonomie
  human engineering
  Soubor věcných témat
  (1) - t100i
  (8) - Soubor věcných témat
  (38) - Books
  (1) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  subject heading

  subject heading

 2. 2.práce

  práce
  změna zaměstnání
  fluktuace zaměstnanců
  řemeslné práce
  slaďování rodinného a pracovního života
  nucená práce
  výškové práce
  pracovní rehabilitace
  fyziologie práce
  pracovní kázeň
  psychologie práce
  duševní práce
  dělba práce
  dětská práce
  ekonomika práce
  manuální práce
  nekvalifikovaná práce
  náklady práce
  organizace práce
  pracovní místa
  pracovní náplň
  pracovní návyky
  pracovní podmínky
  pracovní spokojenost
  pracovní výkon
  práce ve výškách
  ruční manipulace s břemeny
  teleworking
  tvůrčí práce
  týmová práce
  workoholismus
  labor
  Soubor věcných témat
  (1) - t100i
  (30) - Soubor věcných témat
  (148) - Books
  (4) - Video records
  (4) - Electronic sources
  (1) - Electronic books for the visually impaired
  (10) - ARTICLES
  (2) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (2) - xzri
  subject heading

  subject heading

 3. slaďování rodinného a pracovního života
  slaďování rodiny a zaměstnání
  slaďování práce a rodiny
  slaďování pracovního a rodinného života
  slaďování pracovního a osobního života
  slaďování profesního a rodinného života
  slaďování práce a osobního života
  sladění práce a rodiny
  harmonizace práce a osobního života
  work-life balance
  slaďování soukromého a pracovního života
  gender
  organizace práce
  personální management
  profesní uplatnění
  péče o děti
  rovnost příležitostí
  sociální politika podniku
  zaměstnanost žen
  práce
  rodina
  work-life balance
  Soubor věcných témat
  (10) - Soubor věcných témat
  (6) - Books
  (1) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading