Search results

Records found: 19  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth z0012006 t150a^"
 1. ARROW (informační systém ochrany přírody)
  IS MON ARROW (informační systém ochrany přírody)
  Assessment and Reference Report of Water Monitoring (informační systém)
  kvalita vody
  ochrana přírody
  ochrana vodních toků
  environmentální informační systémy
  monitorování životního prostředí
  ARROW (information system of nature protection)
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading

 2. dějiny ochrany přírody
  ochrana přírody dějiny
  ochrana přírody
  history of nature conservation
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor věcných témat
  (4) - Books
  subject heading

  subject heading

 3. Evropský rok ochrany přírody (1995)
  ENCY, 1995
  Rok ochrany evropské přírody (1995)
  Rok ochrany evropské přírody, 1995
  ochrana přírody
  významné roky
  European Nature Conservation Year (1995)
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading

 4. ISOP (informační systém ochrany přírody)
  informační systém ochrany přírody
  ochrana přírody
  environmentální informační systémy
  ISOP (information system of nature protection)
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (1) - Books
  subject heading

  subject heading

 5. ochrana biotopů
  biosféra
  biotopy
  ekosystémy
  ochrana ekosystémů
  ochrana přírody
  habitat protection
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
  (13) - Books
  (1) - Cartographics documents
  (2) - Electronic sources
  (2) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  subject heading

  subject heading

 6. ochrana ekosystémů
  ekosystémy
  ochrana biotopů
  ochrana mokřadů
  ochrana vodních ekosystémů
  ochrana přírody
  ecosystem management
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
  (31) - Books
  (6) - Electronic sources
  (1) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  subject heading

  subject heading

 7. ochrana moří
  moře
  námořní politika
  ochrana přírody
  ochrana vod
  seawater protection
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  (4) - Books
  subject heading

  subject heading

 8. ochrana neživé přírody
  ochrana přírody neživé
  neživá příroda
  ochrana ovzduší
  ochrana půdy
  ochrana vod
  ochrana přírody
  protection of nonliving nature
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading

 9. ochrana pobřeží
  pobřeží
  ochrana přírody
  shore protection
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (3) - Books
  subject heading

  subject heading

 10. ochrana přírodních památek
  ochrana památek přírodních
  ochrana přírodního dědictví
  ochrana dědictví přírodního
  přírodní památky
  ochrana přírody
  conservation of natural monuments
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (9) - Books
  subject heading

  subject heading


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.