Search results

Records found: 10  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth z0011659 t150a^"
 1. disociativní poruchy
  poruchy disociativní
  poruchy osobnosti
  neurózy
  duševní poruchy
  psychopatologie
  dissociative disorders
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  (9) - Books
  subject heading

  subject heading

 2. duševní poruchy
  poruchy duševní
  psychické poruchy
  poruchy psychické
  mentální poruchy
  poruchy mentální
  duševní nemoci
  nemoci duševní
  duševní choroby
  choroby duševní
  duševní onemocnění
  onemocnění duševní
  osoby s duševním onemocněním
  GAP syndrom
  breptavost
  poruchy osobnosti
  psychózy
  schizoafektivní poruchy
  psychózy
  schizoafektivní porucha
  psychosexuální poruchy
  savant syndrom
  savant syndrom
  alexithymie
  osoby s duševním onemocněním
  mentální retardace
  nepříčetnost
  psychiatrie
  Aspergerův syndrom
  afektivní poruchy
  autismus
  depersonalizace
  derealizace
  disociativní poruchy
  emoční poruchy v dětství a dospívání
  epileptózy
  hypochondrie
  hysterie
  kognitivní dysfunkce
  kognitivní poruchy
  konfabulace
  krutost
  narcismus
  neurózy
  organické duševní poruchy
  poruchy chování
  poruchy komunikace
  poruchy paměti
  posttraumatická stresová porucha
  psychopatie
  sebepoškozování
  simulace nemocí
  smíšená úzkostně-depresivní porucha
  somatoformní poruchy
  úzkostné poruchy
  civilizační nemoci
  nemoci
  mental disorders
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (41) - Soubor věcných témat
  (357) - Books
  (19) - Video records
  (3) - Electronic sources
  (40) - Electronic books
  (5) - Electronic books for the visually impaired
  (1) - Attachment
  (4) - ARTICLES
  (3) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

 3. fobie
  agorafobie
  sociální fobie
  neurózy
  phobias
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (10) - Books
  (1) - Video records
  subject heading

  subject heading

 4. koktavost
  balbuties
  dysfemie
  balbutici
  poruchy chování
  poruchy řeči
  neurózy
  stuttering
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  (35) - Books
  (1) - Video records
  (1) - Electronic sources
  (1) - Electronic books for the visually impaired
  (1) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading

 5. neurastenie
  neuroticismus
  únava
  fibromyalgie
  syndrom chronické únavy
  neurózy
  neurasthenia
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading

 6. obsedantně-kompulzivní porucha
  obsedantně kompulzivní porucha
  obsedantní neuróza
  neuróza obsedantní
  porucha obsedantně kompulzivní
  porucha obsedantně-kompulzivní
  obsese
  syndrom hromadění
  neurózy
  obsessive-compulsive disorder
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (9) - Books
  subject heading

  subject heading

 7. panická porucha
  porucha panická
  ataka panická
  panický záchvat
  panická ataka
  záchvat panický
  úzkostné poruchy
  neurózy
  panic disorder
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor věcných témat
  (7) - Books
  (1) - Video records
  subject heading

  subject heading

 8. perfekcionismus
  neurózy
  osobnost
  perfectionism
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (5) - Books
  subject heading

  subject heading

 9. úzkostné poruchy
  poruchy úzkostné
  fobické úzkostné poruchy
  generalizovaná úzkostná porucha
  panická porucha
  neurózy
  neurózy
  panická porucha
  duševní poruchy
  anxiety disorders
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (5) - Soubor věcných témat
  (24) - Books
  (2) - Electronic sources
  (1) - Electronic books for the visually impaired
  subject heading

  subject heading

 10. válečné neurózy
  neurózy válečné
  války
  neurózy
  war neuroses
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (1) - Books
  subject heading

  subject heading  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.