Search results

Records found: 6  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth z0011605 t150a^"
 1. diskriminace
  ponížení
  Evropský rok rovných příležitostí pro všechny (2007)
  ageismus
  diskriminace mužů
  diskriminace mužů
  Evropský rok rovných příležitostí pro všechny (2007)
  antidiskriminační právo
  pozitivní diskriminace
  sociální nerovnost
  sociální vyloučení
  diskriminace seniorů
  diskriminace v zaměstnání
  diskriminace žen
  nepřímá diskriminace
  rasová diskriminace
  sexuální diskriminace
  discrimination
  Soubor věcných témat
  (1) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (14) - Soubor věcných témat
  (136) - Books
  (4) - Video records
  (1) - Audio documents
  (1) - Electronic sources
  (1) - Electronic books
  (27) - ARTICLES
  (5) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  (1) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading

 2. jinakost
  odlišnost
  cizorodost
  jiný (sociologie)
  alterita
  queer teorie
  rozdílnost (filozofie)
  self
  etnicita
  etnické skupiny
  gender
  handicap
  normalita
  sexuální identita
  sociální chování
  sociální nerovnost
  sociální normy
  otherness (philosophy)
  Soubor věcných témat
  (11) - Soubor věcných témat
  (19) - Books
  (1) - Video records
  (1) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 3. politika identity
  identitární politika
  politika identitární
  aktivismus
  identita
  menšiny
  rovnost příležitostí
  sociální nerovnost
  identity politics
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading

 4. sociální problémy
  problémy sociální
  společenské problémy
  problémy společenské
  perinatální ztráta
  ztráta blízké osoby
  sociální reklama
  sociální programy a projekty
  krizové situace
  náboženské skupiny
  sociální politika
  bezdomovectví
  bohatství
  chudoba
  domácí násilí
  drogová závislost
  handicap
  hlad
  manželská krize
  násilí na dětech
  násilí na mužích
  násilí na seniorech
  násilí na ženách
  rozvod
  sexuální zneužívání
  sociální handicap
  sociální izolace
  sociální nerovnost
  sociální vyloučení
  útěky dětí
  šikana
  žebráctví
  social problems
  Soubor věcných témat
  (28) - Soubor věcných témat
  (321) - Books
  (26) - Video records
  (3) - Electronic books for the visually impaired
  (11) - ARTICLES
  (7) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (43) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading

 5. sociální stratifikace
  stratifikace sociální
  sociální hierarchie
  úřednice
  sociální nerovnost
  sociální původ
  sociální struktura
  buržoazie
  dělníci
  nevolníci
  poddaní
  služebnictvo
  socioekonomické skupiny
  stavy
  střední vrstvy
  úředníci
  sociologie
  social stratification
  Soubor věcných témat
  (14) - Soubor věcných témat
  (60) - Books
  (1) - Video records
  (2) - Electronic books for the visually impaired
  subject heading

  subject heading

 6. vzdělanostní nerovnosti
  nerovnosti vzdělanostní
  rovnost vzdělávacích příležitostí
  Access to Knowledge (hnutí)
  právo na vzdělání
  sociální nerovnost
  vzdělávací politika
  educational inequalities
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (1) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (4) - Soubor věcných témat
  (21) - Books
  subject heading

  subject heading  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.