Search results

Records found: 60  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth z0011520 t150a^"
 1. akutní onemocnění
  akutní nemoci
  nemoci akutní
  onemocnění akutní
  akutní kardiologie
  akutní průjem
  akutní intoxikace
  akutní horská nemoc
  akutní horská nemoc
  akutní mezenteriální ischemie
  akutní stavy
  akutní podvýživa
  urgentní medicína
  akutní onemocnění u dětí
  akutní selhání ledvin
  akutní končetinová ischemie
  akutní koronární syndromy
  akutní leukémie
  akutní pankreatitida
  nemoci
  acute diseases
  Soubor věcných témat
  (15) - Soubor věcných témat
  (3) - Books
  (1) - Electronic books
  subject heading

  subject heading

 2. amyloidóza
  amyloidní dystrofie
  dystrofie amyloidní
  hereditární amyloidózy
  poruchy metabolismu
  funkční poruchy (lékařství)
  nemoci
  amyloidosis
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  (7) - Books
  subject heading

  subject heading

 3. ascites
  hydroperitoneum
  vodnatelnost břišní
  nemoci
  ascites
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading

 4. civilizační nemoci
  nemoci civilizační
  diabetes mellitus
  duševní poruchy
  kardiovaskulární nemoci
  nemoci pohybového ústrojí
  nádorová onemocnění
  obezita
  poruchy imunitního systému
  poruchy metabolismu
  syndrom chronické únavy
  nemoci
  civilization diseases
  Soubor věcných témat
  (10) - Soubor věcných témat
  (22) - Books
  (1) - Cartographics documents
  (7) - Video records
  subject heading

  subject heading

 5. dědičné nemoci
  nemoci dědičné
  albinismus
  talasémie
  Criglerův-Najjarův syndrom
  Darierova choroba
  hereditární amyloidózy
  syndrom fragilního X
  syndrom hypoplastických chrupavek a vlasů
  Hirschsprungova nemoc
  X-vázaná hypofosfatemická rachitida
  osteogenesis imperfecta
  Angelmanův syndrom
  bulbospinální svalová atrofie
  tuberózní skleróza
  familiární hypercholesterolémie
  hereditární angioedém
  Downův syndrom
  Usherův syndrom
  Usherův syndrom
  Tourettův syndrom
  Von Willebrandova choroba
  Von Willebrandova choroba
  dědičné nádorové syndromy
  genetické poradenství
  prediktivní genetika
  vzácné nemoci
  Edwardsův syndrom
  Rettův syndrom
  Williamsův syndrom
  Wilsonova choroba
  bulózní epidermolýza
  celiakie
  cystická fibróza
  dědičné metabolické poruchy
  fenylketonurie
  hemochromatóza
  hemofilie
  svalové dystrofie
  vrozená adrenální hyperplazie
  vrozené myopatie
  nemoci
  hereditary diseases
  Soubor věcných témat
  (38) - Soubor věcných témat
  (46) - Books
  (3) - Video records
  (1) - ARTICLES
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

 6. degenerativní nemoci
  nemoci degenerativní
  podotrochlóza
  Alzheimerova choroba
  Parkinsonova nemoc
  osteoporóza
  roztroušená skleróza
  nemoci
  degenerative diseases
  Soubor věcných témat
  (6) - Soubor věcných témat
  (8) - Books
  subject heading

  subject heading

 7. duševní poruchy
  poruchy duševní
  psychické poruchy
  poruchy psychické
  mentální poruchy
  poruchy mentální
  duševní nemoci
  nemoci duševní
  duševní choroby
  choroby duševní
  duševní onemocnění
  onemocnění duševní
  osoby s duševním onemocněním
  GAP syndrom
  breptavost
  poruchy osobnosti
  psychózy
  schizoafektivní poruchy
  psychózy
  schizoafektivní porucha
  psychosexuální poruchy
  savant syndrom
  savant syndrom
  alexithymie
  osoby s duševním onemocněním
  mentální retardace
  nepříčetnost
  psychiatrie
  Aspergerův syndrom
  afektivní poruchy
  autismus
  depersonalizace
  derealizace
  disociativní poruchy
  emoční poruchy v dětství a dospívání
  epileptózy
  hypochondrie
  hysterie
  kognitivní dysfunkce
  kognitivní poruchy
  konfabulace
  krutost
  narcismus
  neurózy
  organické duševní poruchy
  poruchy chování
  poruchy komunikace
  poruchy paměti
  posttraumatická stresová porucha
  psychopatie
  sebepoškozování
  simulace nemocí
  smíšená úzkostně-depresivní porucha
  somatoformní poruchy
  úzkostné poruchy
  civilizační nemoci
  nemoci
  mental disorders
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (41) - Soubor věcných témat
  (358) - Books
  (19) - Video records
  (3) - Electronic sources
  (40) - Electronic books
  (5) - Electronic books for the visually impaired
  (1) - Attachment
  (4) - ARTICLES
  (3) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

 8. etiologie
  nemoci
  patologie
  etiology
  Soubor věcných témat
  (1) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (2) - Soubor věcných témat
  (44) - Books
  (1) - Electronic books
  (2) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 9. etiopatogeneze
  nemoci
  aterogeneze
  etiopathogenesis
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (8) - Books
  subject heading

  subject heading

 10. fibromatóza
  neurofibromatóza
  Dupuytrenova kontraktura
  Ledderhose syndrom
  nemoci
  fibromatosis
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.