Search results

Records found: 7  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth z0011320 t150a^"
 1. biblické náměty
  biblické motivy
  náměty biblické
  motivy biblické
  náboženské náměty
  náměty, témata a motivy
  Biblical themes
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading

 2. literární náměty
  náměty literární
  náboženské náměty
  pastýři v literatuře
  pastýřky v literatuře
  nemoci v literatuře
  literatura
  literatura
  literární inspirace
  umělecké náměty
  náměty, témata a motivy
  literary themes
  Soubor věcných témat
  (8) - Soubor věcných témat
  (421) - Books
  subject heading

  subject heading

 3. madony
  Matka Boska Berdyczowska (obraz)
  svatolukášské madony
  Těšínská madona (socha)
  madony na lvu
  křesťanské umění
  náboženské náměty
  Šternberská madona
  piety
  Těšínská madona (socha)
  Šternberská madona
  Madonnas
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (2) - Soubor unifikovaných názvů
  (7) - Soubor věcných témat
  (12) - Books
  subject heading

  subject heading

 4. náměty, témata a motivy
  náboženské náměty
  biblické náměty
  fantaskno
  filmové náměty
  hudební náměty
  literární náměty
  obscénní náměty
  umělecké náměty
  themes and motives
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor jmen akcí
  (8) - Soubor věcných témat
  (191) - Books
  (2) - Video records
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

 5. Příbuzenstvo Kristovo
  sv. Příbuzenstvo
  svaté Příbuzenstvo
  Příbuzenstvo svaté
  náboženské náměty
  Holy Kindred
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor věcných témat
  (1) - Books
  subject heading

  subject heading

 6. umělecké náměty
  náměty umělecké
  umělecký námět
  námět umělecký
  vanitas (umělecký námět)
  pastýři v umění
  pastýřky v umění
  angažované umění
  filmové náměty
  hudební náměty
  literární náměty
  modely (umění)
  erotické náměty
  náboženské náměty
  ornamenty
  panoramata
  portrét
  tanec smrti
  umělecký akt
  veduty
  zátiší
  ikonografie
  náměty, témata a motivy
  artistic themes
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor jmen akcí
  (18) - Soubor věcných témat
  (1) - Soubor termínu pro formu/žánr
  (451) - Books
  (19) - Video records
  (1) - Electronic sources
  subject heading

  subject heading

 7. veraikony
  Mandylion
  křesťanské umění
  náboženské náměty
  Veronica images
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading