Search results

 1. dělba moci
  dělba pravomocí
  rozdělení pravomocí
  oddělení pravomocí
  rozdělení moci
  oddělení moci
  moc
  soudní moc
  výkonná moc
  zákonodárná moc
  separation of powers
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  (2) - Books
  (7) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 2. 2.moc

  moc
  autorita
  sociální kontrola
  dělba moci
  legitimita moci
  politická moc
  soudní moc
  výkonná moc
  zákonodárná moc
  dělba moci
  soudní moc
  výkonná moc
  zákonodárná moc
  autorita
  politická moc
  sociální kontrola
  legitimita moci
  power (social sciences)
  Moć (društvene znanosti)
  valdžia (socialiniai mokslai)
  moc
  Moč (družbene znanosti)
  Soubor věcných témat
  (8) - Soubor věcných témat
  (78) - Books
  (2) - Video records
  subject heading

  subject heading

 3. zákonodárné orgány
  orgány zákonodárné
  legislativní orgány
  orgány legislativní
  legislatura
  zákonodárství
  parlament
  poslanci
  poslankyně
  senátorky
  senátoři
  říšský sněm
  politický systém
  zákonodárná moc
  legislative bodies
  Soubor věcných témat
  (9) - Soubor věcných témat
  (32) - Books
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

 4. zákonodárství
  legislativa
  zákonodárná činnost
  činnost zákonodárná
  tvorba práva
  normotvorba
  legislativní činnost
  činnost legislativní
  právo veta
  právní předpisy
  zákonodárná moc
  zákonodárné orgány
  zákony
  knihovnické zákonodárství
  legislation
  legislacja
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (6) - Soubor věcných témat
  (355) - Books
  (4) - Video records
  (2) - Electronic sources
  (81) - ARTICLES
  (6) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (4) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  (1) - Souborný záznam integračního zdroje
  (4) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (19) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading