Search results

 1. bipolarita (mezinárodní vztahy)
  bipolárnost (mezinárodní vztahy)
  geopolitika
  politická moc
  studená válka (1945-1989)
  velmoci
  mezinárodní vztahy
  bipolarity (international relations)
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading

 2. delegování pravomocí
  přenesení pravomocí
  delegace pravomocí
  delegování kompetencí
  delegování moci
  politika
  management
  politická moc
  soudní moc
  výkonná moc
  delegation of powers
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
  (6) - Books
  subject heading

  subject heading

 3. legitimita moci
  politická legitimita
  legitimita politická
  zákonnost
  oprávněnost moci
  legitimita politického režimu
  politická moc
  politická stabilita
  moc
  legitimacy of government
  legitymizacja władzy
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (20) - Books
  (1) - Electronic books
  (4) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 4. 4.moc

  moc
  autorita
  sociální kontrola
  dělba moci
  legitimita moci
  politická moc
  soudní moc
  výkonná moc
  zákonodárná moc
  dělba moci
  soudní moc
  výkonná moc
  zákonodárná moc
  autorita
  politická moc
  sociální kontrola
  legitimita moci
  power (social sciences)
  Moć (društvene znanosti)
  valdžia (socialiniai mokslai)
  moc
  Moč (družbene znanosti)
  Soubor věcných témat
  (8) - Soubor věcných témat
  (78) - Books
  (2) - Video records
  subject heading

  subject heading

 5. politický systém
  systém politický
  politické systémy
  systémy politické
  politické náboženství
  globální vládnutí
  politická moc
  politické ideologie
  politické strany
  soudní moc
  státní režim
  vládní formy
  volební systémy
  víceúrovňové vládnutí
  výkonná moc
  zákonodárné orgány
  political system
  system polityczny
  Soubor věcných témat
  (12) - Soubor věcných témat
  (413) - Books
  (1) - Electronic sources
  (4) - ARTICLES
  (4) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

 6. spor o investituru
  boj o investituru
  gregoriánská reforma
  panovníci
  papežové
  politická moc
  stát a církev
  conflict of investitures
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading