Search results

Records found: 10  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth z0010374 t150a^"
 1. alternativní řešení sporů
  řešení sporů alternativní
  mimosoudní řešení sporů
  řešení sporů mimosoudní
  mediace
  rozhodčí řízení
  alternative dispute resolution
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (2) - Soubor věcných témat
  (43) - Books
  (24) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 2. facilitace
  skupinová facilitace
  sociální komunikace
  sociální práce
  mediace
  řešení problémů
  management konfliktů
  group facilitation
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (7) - Books
  (2) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 3. interkulturní práce
  interkulturní sociální práce
  práce interkulturní
  práce sociální interkulturní
  pomáhající profese
  imigranti
  integrace imigrantů
  interkulturní komunikace
  mediace
  sociální integrace
  sociální práce
  intercultural social work
  Soubor věcných témat
  (7) - Soubor věcných témat
  (5) - Books
  subject heading

  subject heading

 4. interpersonální konflikty
  mezilidské konflikty
  konflikty interpersonální
  konflikty mezilidské
  rodinné konflikty
  interpersonální vztahy
  mediace
  balintovské skupiny
  konflikty
  interpersonal conflicts
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
  (43) - Books
  (1) - Video records
  subject heading

  subject heading

 5. mediátoři
  mediace
  mediators
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (1) - Books
  subject heading

  subject heading

 6. narovnání (právo)
  transactio
  mediace
  trestní řízení
  závazkové právo
  compromise (law)
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (6) - Books
  (1) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 7. restorativní justice
  justice restorativní
  restorativní spravedlnost
  spravedlnost restorativní
  obnovující spravedlnost
  spravedlnost obnovující
  náhrada škody
  mediace
  trestní spravedlnost
  restorative justice
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (11) - Books
  (13) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 8. rodinná mediace
  mediace rodinná
  rodinné konflikty
  management konfliktů
  rodinné vztahy
  mediace
  family mediation
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  (5) - Books
  (3) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 9. sociální poradenství
  poradenství sociální
  celoživotní poradenství
  mediace
  multikulturní poradenství
  občanské poradenství
  poradenství
  social counseling
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
  (29) - Books
  (3) - Electronic books for the visually impaired
  subject heading

  subject heading

 10. sociální práce
  práce sociální
  peer konzultanti
  depistáž (sociální práce)
  dlouhodobá péče
  prostupné bydlení
  sestry Boží prozřetelnosti
  sestry sociální pomoci
  sociální pracovnice
  sociální pracovníci
  aktivizace seniorů
  case management
  dobrovolnictví
  dobrovolníci
  drogová prevence
  dějiny sociální práce
  facilitace
  feministická sociální práce
  interkulturní práce
  komunitní práce
  krizová intervence
  mediace
  pomáhající chování
  pomáhající profese
  postpenitenciární péče
  prevence (sociální problémy)
  rodinné konference
  sanace rodiny
  sociální integrace
  sociální práce s jednotlivcem
  sociální práce se skupinou
  sociální terapie
  streetwork
  supervize
  svépomocné skupiny
  terénní sociální práce
  včasná detekce (sociální problémy)
  úkolově orientovaný přístup
  sociální služby
  social work
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (5) - t100i
  (26) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (1) - t100r
  (38) - Soubor věcných témat
  (621) - Books
  (5) - Video records
  (5) - Electronic sources
  (1) - Electronic books
  (13) - Electronic books for the visually impaired
  (6) - ARTICLES
  (7) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (37) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading