Search results

 1. biomatematika
  biometrika
  matematická biologie
  aplikovaná matematika
  biomathematics
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (21) - Books
  subject heading

  subject heading

 2. matematická biologie
  biomatematika
  biologie matematická
  biolomatematika
  biometrika
  aplikovaná matematika
  biologie
  biomatematika
  mathematical biology
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  (11) - Books
  (1) - Electronic sources
  subject heading

  subject heading

 3. matematická ekonomie
  kvantitativní ekonomie
  ekonomie matematická
  ekonomie kvantitativní
  aplikovaná matematika
  mathematical economics
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor věcných témat
  (28) - Books
  subject heading

  subject heading

 4. matematická fyzika
  fyzika matematická
  aplikovaná matematika
  fraktály
  teorie potenciálu
  supersymetrie
  fyzika
  mathematical physics
  Soubor věcných témat
  (1) - t100r
  (5) - Soubor věcných témat
  (142) - Books
  (1) - Electronic sources
  (4) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (1) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading

 5. matematická geologie
  geologie matematická
  aplikovaná matematika
  geologie
  mathematical geology
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading

 6. matematická chemie
  chemie matematická
  aplikovaná matematika
  chemie
  mathematical chemistry
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (3) - Books
  subject heading

  subject heading

 7. matematická kartografie
  kartografie matematická
  aplikovaná matematika
  kartografie
  mathematical cartography
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (3) - Books
  subject heading

  subject heading

 8. matematické modelování
  modelování matematické
  GAMS (programovací jazyk)
  ekonofyzika
  GAMS (programovací jazyk)
  logistické funkce
  matematické modely
  modelování a simulace
  numerické modelování
  aplikovaná matematika
  mathematical modeling
  Soubor věcných témat
  (1) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (7) - Soubor věcných témat
  (325) - Books
  (9) - Electronic sources
  (3) - ARTICLES
  (1) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (1) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

 9. matematika
  matematická pregramotnost
  matematická gramotnost
  matematické schopnosti
  Abelova cena (ocenění)
  filozofie matematiky
  matematici
  matematická olympiáda
  matematické důkazy
  matematické myšlení
  matematické texty
  matematický software
  matematický talent
  K-teorie
  algebra
  algoritmy
  aplikovaná matematika
  arabská matematika
  aritmetika
  asymptotická teorie
  diskrétní matematika
  dějiny matematiky
  etnomatematika
  experimentální matematika
  finanční matematika
  geometrie
  goniometrie
  kombinatorika
  konstruktivní matematika
  literatura a matematika
  matematická analýza
  matematické metody
  matematické vzorce
  matematické výpočty
  matematické značky
  nerovnice
  numerická matematika
  počítání
  rovnice
  středověká matematika
  zobrazení (matematika)
  přírodní vědy
  mathematics
  Soubor věcných témat
  (7) - t100i
  (24) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (40) - Soubor věcných témat
  (12) - t150r
  (1000+) - Books
  (8) - Video records
  (1) - Audio documents
  (7) - Electronic sources
  (3) - Electronic books
  (2) - ARTICLES
  (530) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (1) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  (107) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (117) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading