Search results

Records found: 5  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth z0009301 t150a^"
 1. jazykové korpusy
  korpusy jazykové
  lexikální databáze
  zpracování přirozeného jazyka
  korpusová lingvistika
  language corpora
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (5) - Books
  (1) - Electronic sources
  subject heading

  subject heading

 2. lexikální databáze
  databáze lexikální
  jazykové korpusy
  počítačová lingvistika
  korpusová lingvistika
  databáze
  lexical databases
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  (12) - Books
  (1) - Electronic sources
  subject heading

  subject heading

 3. lingvistika
  jazykověda
  obecná lingvistika
  lingvistika obecná
  lingvistický výzkum
  genderová lingvistika
  jazyky
  lingvistky
  lingvisté
  analogie (lingvistika)
  aplikovaná lingvistika
  diachronní lingvistika
  distinktivní rys (lingvistika)
  dějiny lingvistiky
  feministická lingvistika
  filozofie jazyka
  fonetika
  fonologie
  generativní lingvistika
  genetická klasifikace jazyků
  geografická lingvistika
  gramatologie
  historická lingvistika
  inkorporace (lingvistika)
  jazyk
  kategorizace (lingvistika)
  kognitivní lingvistika
  komparativní lingvistika
  kontext (lingvistika)
  kontrastivní lingvistika
  korpusová lingvistika
  lexikografie
  lexikologie
  linearita (lingvistika)
  matematická lingvistika
  mluvnice
  negace (lingvistika)
  obtížná slova
  polyfunkčnost (lingvistika)
  počítačová lingvistika
  pragmatika
  principy a parametry (lingvistika)
  příznakovost (lingvistika)
  redukce (lingvistika)
  segmentace (lingvistika)
  strukturní lingvistika
  střídání kódů (lingvistika)
  synkretismus (lingvistika)
  syntagmatika
  sémantika
  teorie jazyka
  textová lingvistika
  typologie (lingvistika)
  linguistics
  Soubor věcných témat
  (14) - Soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (3) - t100i
  (38) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (1) - t100r
  (1) - Soubor jmen korporací
  (1) - Soubor jmen akcí
  (49) - Soubor věcných témat
  (1000+) - Books
  (1) - Video records
  (9) - Audio documents
  (13) - Electronic sources
  (9) - Electronic books
  (2) - Electronic books for the visually impaired
  (40) - ARTICLES
  (17) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (104) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (228) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading

 4. počítačová lingvistika
  lingvistika počítačová
  komputační lingvistika
  lingvistika komputační
  korpusová lingvistika
  lexikální databáze
  matematická lingvistika
  programovací jazyky
  překlady programovacích jazyků
  stringologie
  strojové překlady
  zpracování přirozeného jazyka
  lingvistika
  computational linguistics
  Soubor věcných témat
  (1) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (9) - Soubor věcných témat
  (56) - Books
  subject heading

  subject heading

 5. texty
  nedochované texty
  nevydané texty
  částečně zachované texty
  počítačové zpracování textu
  intertextualita
  jazykový projev
  korpusová lingvistika
  porozumění (lingvistika)
  textová lingvistika
  koherence a koheze textu
  konspekt textů
  literární texty
  matematické texty
  mluvené texty
  názvy textů
  odborné texty
  psané texty
  písňové texty
  struktura a kompozice textu
  textová transmise
  texts
  Soubor věcných témat
  (20) - Soubor věcných témat
  (99) - Books
  (1) - Cartographics documents
  (2) - Electronic sources
  (1) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.