Search results

 1. amorfní látky
  látky amorfní
  beztvaré látky
  látky beztvaré
  chemické látky
  pevné látky
  pevné látky
  amorphous compounds
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (2) - Books
  subject heading

  subject heading

 2. čisté chemické látky
  látky chemické čisté
  velmi čisté chemické látky
  chemické látky
  pure chemicals
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading

 3. expozice chemickým látkám
  vystavení osob chemickým látkám
  vystavení osob látkám chemickým
  expozice látkám chemickým
  chemické látky
  zdravotní rizika
  exposure to chemicals
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (2) - Books
  subject heading

  subject heading

 4. chemická ekologie
  ekologie chemická
  chemické látky
  molekulární biologie
  ekologie
  chemical ecology
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (3) - Books
  subject heading

  subject heading

 5. chemické alergeny
  alergeny chemické
  hevein
  alergeny
  chemické látky
  chemical allergens
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading

 6. chemické přísady
  chemická aditiva
  aditiva chemická
  přísady chemické
  změkčovadla
  chemické látky
  chemical additives
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (2) - Books
  subject heading

  subject heading

 7. karcinogenní látky
  kancerogenní látky
  látky kancerogenní
  látky karcinogenní
  kancerogeny
  karcinogeny
  maligní nádorová onemocnění
  maligní nádory
  chemické látky
  carcinogenic agents
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (11) - Books
  (1) - Video records
  subject heading

  subject heading

 8. konzervační látky
  látky konzervační
  chemické látky
  conserving substance
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading

 9. molární hmotnost
  hmotnost molární
  atomy
  chemické látky
  ionty
  molekuly
  hmotnost
  molar mass
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading

 10. nakládání s chemickými látkami
  nakládání s látkami chemickými
  bezpečnost práce
  chemické látky
  treatment of chemicals
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (2) - Books
  subject heading

  subject heading