Search results

 1. alkoholici
  osoby závislé na alkoholu
  závislí na alkoholu
  alkoholismus
  alkoholičky
  konzumace alkoholu
  drogově závislí
  alcoholics
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  (3) - Books
  subject heading

  subject heading

 2. alkoholické nápoje
  nápoje alkoholické
  intoxikace alkoholem
  konzumace alkoholu
  pašeráci alkoholu
  výroba alkoholických nápojů
  alkoholické míšené nápoje
  kumys
  likéry
  medovina
  míšené nápoje
  pivo
  pálenky
  víno
  nápoje
  alcoholic beverages
  Soubor věcných témat
  (13) - Soubor věcných témat
  (3) - Books
  (1) - Electronic books
  (1) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 3. alkoholičky
  alkoholici
  alkoholismus
  konzumace alkoholu
  drogově závislí
  women alcoholics
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading

 4. alkoholismus
  závislost na alkoholu
  opilství
  alkoholici
  alkoholičky
  boj proti alkoholismu
  konzumace alkoholu
  protialkoholní terapie
  patologické závislosti
  sociální deviace
  alcoholism
  Soubor věcných témat
  (7) - Soubor věcných témat
  (76) - Books
  (10) - Video records
  (3) - ARTICLES
  (4) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  (4) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (16) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading

 5. drogová závislost
  závislost drogová
  toxikomanie
  závislost na drogách
  drogový cestovní ruch
  léková závislost
  drogová kriminalita
  drogová prevence
  drogově závislí
  drogy
  metadonová substituční terapie
  protidrogová politika
  protidrogová terapie
  substituční terapie buprenorfinem
  výroba a distribuce drog
  konzumace alkoholu
  kouření
  užívání drog
  závislost na tabáku
  patologické závislosti
  sociální problémy
  drug dependence
  Soubor věcných témat
  (17) - Soubor věcných témat
  (142) - Books
  (21) - Video records
  (2) - Electronic books
  (2) - Electronic books for the visually impaired
  (9) - ARTICLES
  (4) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  (2) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (1) - ***nezarazeno***
  (6) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading

 6. intoxikace alkoholem
  alkoholová intoxikace
  otrava alkoholem
  intoxikace alkoholová
  opilost
  alkoholické nápoje
  konzumace alkoholu
  intoxikace
  alcohol intoxication
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (1) - Video records
  subject heading

  subject heading

 7. kocovina
  konzumace alkoholu
  zdravotní problémy
  hangover
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading