Search results

 1. dějiny katastrof
  katastrofy dějiny
  katastrofy
  history of disasters
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor věcných témat
  (2) - Books
  subject heading

  subject heading

 2. halifaxský výbuch, 1917
  výbuch v Halifaxu, 1917
  exploze v Halifaxu, 1917
  Halifax, výbuch, 1917
  Halifax, exploze, 1917
  katastrofy
  Halifax (Nové Skotsko)
  Halifax Explosion, 1917
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor věcných témat
  (1) - Soubor geografických jmen
  subject heading

  subject heading

 3. katastrofa na stadionu Hillsborough (1989 : Sheffield, Anglie)
  fotbalové stadiony
  fotbaloví diváci
  hromadné chování
  katastrofy
  Hillsborough Stadium disaster (1989 : Sheffield, England)
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading

 4. medicína katastrof
  lékařství katastrof
  urgentní medicína
  katastrofy
  lékařství
  disaster medicine
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  (7) - Books
  (1) - Electronic books
  subject heading

  subject heading

 5. námořní katastrofy
  katastrofy námořní
  ztroskotání lodí
  námořní doprava
  katastrofy
  marine accidents
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading

 6. oběti katastrof
  oběti hor
  katastrofy
  victims of disasters
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (1) - Books
  subject heading

  subject heading

 7. odstraňování následků katastrof
  likvidace následků katastrof
  katastrofy
  likvidace ropných havárií
  disaster recovery
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (7) - Books
  (1) - Video records
  subject heading

  subject heading

 8. prevence katastrof
  hlásní
  požární bezpečnost
  katastrofy
  prevention of disasters
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (16) - Books
  (1) - Electronic sources
  (1) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading

 9. přírodní katastrofy
  katastrofy přírodní
  živelní pohromy
  pohromy živelní
  atmosférické katastrofy
  kosmické katastrofy
  ekologické disturbance
  geologické katastrofy
  lesní požáry
  povodně
  srážky vesmírných těles
  sucha
  tsunami
  zemětřesení
  katastrofy
  natural disasters
  Soubor věcných témat
  (10) - Soubor věcných témat
  (78) - Books
  (4) - Video records
  (2) - Electronic sources
  (3) - Attachment
  subject heading

  subject heading

 10. technické havárie
  havárie technické
  průmyslové havárie
  havárie průmyslové
  technické katastrofy
  katastrofy technické
  ekologické havárie
  kosmické havárie
  důlní nehody
  jaderné havárie
  ropné havárie
  únik nebezpečných látek
  katastrofy
  industrial accidents
  Soubor věcných témat
  (7) - Soubor věcných témat
  (7) - Books
  (1) - Video records
  subject heading

  subject heading