Search results

 1. assessment centra
  psychologická metodologie
  rozvoj kariéry
  personální management
  assessment centers (personnel management procedure)
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (3) - Books
  subject heading

  subject heading

 2. povýšení zaměstnanců
  povýšení pracovníků
  povýšení v práci
  kariérní postup
  kariérní vzestup
  hodnocení pracovníků
  pracovní místa
  personální management
  rozvoj kariéry
  promotions
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading

 3. profesní poradenství
  kariérové poradenství
  pracovní poradenství
  poradenství profesní
  poradenství kariérové
  poradenství pracovní
  celoživotní poradenství
  personální služby
  rozvoj kariéry
  volba povolání
  výchovné poradenství
  poradenství
  vocational counseling
  Soubor věcných témat
  (6) - Soubor věcných témat
  (18) - Books
  (3) - Electronic sources
  subject heading

  subject heading

 4. profesní rozvoj
  rozvoj profesní
  rozvoj profesních kompetencí
  koučování
  vzdělávání zaměstnanců
  mentorství
  rozvoj kariéry
  profesní kompetence
  professional development
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  (27) - Books
  (1) - Electronic sources
  (3) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 5. stáže
  odborné stáže
  pracovní pobyty
  pracovní stáže
  stipendijní stáže
  studijní pobyty
  studijní stáže
  výzkumné stáže
  zahraniční stáže
  stáže odborné
  pobyty pracovní
  stáže pracovní
  stáže stipendijní
  pobyty studijní
  stáže studijní
  stáže výzkumné
  stáže zahraniční
  akademická mobilita
  studijní cesty
  studijní volno
  odborné vzdělávání
  profesní příprava
  rozvoj kariéry
  professional stays
  Soubor věcných témat
  (6) - Soubor věcných témat
  (22) - Books
  (1) - Video records
  (1) - Electronic sources
  (1) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 6. supervize
  management
  poradenství
  psychoterapie
  rozvoj kariéry
  sociální práce
  výchova a vzdělávání
  management
  sociální práce
  poradenství
  pomáhající profese
  balintovské skupiny
  sociální služby
  supervize
  zdravotní péče
  supervision
  Soubor věcných témat
  (10) - Soubor věcných témat
  (37) - Books
  (1) - Video records
  (1) - Electronic books for the visually impaired
  subject heading

  subject heading

 7. změna zaměstnání
  změna povolání
  změna profese
  změna kariéry
  kariérní změna
  pracovní spokojenost
  rozvoj kariéry
  práce
  zaměstnání
  career changes
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading