Search results

Records found: 8  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth z0007606 t150a^"
 1. akumulace kapitálu
  kapitál
  capital accumulation
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading

 2. ekonomický kapitál
  kapitál ekonomický
  bankovní management
  kapitál
  rizikový management
  economic capital
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (1) - Books
  subject heading

  subject heading

 3. ekonomie
  politická ekonomie
  produkční funkce (ekonomická teorie)
  ekologická ekonomie
  ekonomie náboženství
  EconLit (databáze)
  hospodářská stagnace
  ekonomické chování
  ekonofyzika
  renta
  EconLit (databáze)
  ekonomická antropologie
  ekonomická gramotnost
  ekonomické vzdělávání
  ekonomky
  ekonomové
  asymetrické informace
  behaviorální ekonomie
  ekonomická analýza
  ekonomická efektivnost
  ekonomická metodologie
  ekonomická přidaná hodnota
  ekonomická rovnováha
  ekonomická statistika
  ekonomická transformace
  ekonomické prognózování
  ekonomické reformy
  ekonomické teorie
  ekonomické ukazatele
  ekonomický růst
  ekonomie a politika
  ekonomie blahobytu
  environmentální ekonomie
  evoluční ekonomie
  experimentální ekonomie
  externality
  finance
  hospodářská politika
  hospodářské systémy
  hospodářské výpočty
  hrubý domácí produkt
  kapitál
  komparativní ekonomie
  makroekonomie
  mikroekonomie
  morální hazard
  náklady
  národní hospodářství
  obchod
  produkce (ekonomická teorie)
  právo a ekonomie
  racionální očekávání
  regionální ekonomie
  riziko (ekonomie)
  teorie firmy
  teorie hodnoty
  teorie rozdělování
  veřejná volba
  veřejné statky
  zisk
  economics
  Soubor věcných témat
  (3) - t100i
  (15) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (1) - t100r
  (57) - Soubor věcných témat
  (513) - Books
  (2) - Video records
  (2) - Audio documents
  (2) - Electronic sources
  (4) - ARTICLES
  (1) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  (15) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (87) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading

 4. intelektuální kapitál
  kapitál intelektuální
  lidský kapitál
  kapitál
  intellectual capital
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading

 5. kulturní kapitál
  kapitál kulturní
  lidský kapitál
  sociální kapitál
  kapitál
  cultural capital
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (3) - Books
  subject heading

  subject heading

 6. lidský kapitál
  lidské zdroje
  kapitál lidský
  zdroje lidské
  intelektuální kapitál
  interní marketing
  talent management
  interní marketing
  360stupňová zpětná vazba
  kulturní kapitál
  národní bohatství
  personální služby
  znalostní ekonomika
  kapitál
  human capital
  Soubor věcných témat
  (9) - Soubor věcných témat
  (56) - Books
  (1) - Electronic sources
  (1) - Electronic books for the visually impaired
  (1) - ARTICLES
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (2) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading

 7. pohyb kapitálu
  mezinárodní pohyb kapitálu
  volný pohyb kapitálu
  kapitál
  zahraniční přímé investice
  vnitřní trh
  mezinárodní finance
  capital movement
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  (3) - Books
  subject heading

  subject heading

 8. 8.zisk

  zisk
  bohatství
  příjmy
  teorie rozdělování
  ekonomie
  finance
  kapitál
  profit
  Soubor věcných témat
  (6) - Soubor věcných témat
  (5) - Books
  (4) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading