Search results

Records found: 3  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth z0007383 t150a^"
 1. ohebná slova
  slova ohebná
  podstatná jména
  přídavná jména
  slovesa
  zájmena
  číslovky
  slovní druhy
  flexible words
  Soubor věcných témat
  (6) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading

 2. predikativum
  příslovce
  přídavná jména
  přísudek
  slovní druhy
  predicative (linguistics)
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading

 3. slovesná přídavná jména
  jména přídavná slovesná
  přídavná jména slovesná
  slovesná adjektiva
  adjektiva slovesná
  verbální adjektiva
  adjektiva verbální
  přídavná jména
  verbal adjectives
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor věcných témat
  (2) - Books
  subject heading

  subject heading