Search results

Records found: 7  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth z0007382 t150a^"
 1. činitelská podstatná jména
  jména podstatná činitelská
  podstatná jména činitelská
  nomina agentis
  názvy profesí
  podstatná jména
  agent nouns
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading

 2. hromadná podstatná jména
  jména podstatná hromadná
  podstatná jména hromadná
  kolektiva (podstatná jména)
  podstatná jména
  collective nouns
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor věcných témat
  (1) - Books
  subject heading

  subject heading

 3. hypokoristika
  vlastní jména
  podstatná jména
  hypocorisms
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading

 4. jmenné fráze
  fráze jmenné
  nominální fráze
  fráze nominální
  podstatná jména
  syntax
  noun phrase
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (14) - Books
  subject heading

  subject heading

 5. ohebná slova
  slova ohebná
  podstatná jména
  přídavná jména
  slovesa
  zájmena
  číslovky
  slovní druhy
  flexible words
  Soubor věcných témat
  (6) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading

 6. pomnožná podstatná jména
  jména podstatná pomnožná
  podstatná jména pomnožná
  plural only
  podstatná jména
  pluralia tantum
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor věcných témat
  (1) - Books
  subject heading

  subject heading

 7. slovesná podstatná jména
  jména podstatná slovesná
  podstatná jména slovesná
  slovesná substantiva
  substantiva slovesná
  verbální substantiva
  substantiva verbální
  podstatná jména
  verbal nouns
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor věcných témat
  (1) - Books
  subject heading

  subject heading