Search results

Records found: 12  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth z0007177 t150a^"
 1. jazyk a ideologie
  ideologie a jazyk
  jazyk a politika
  ideologie
  jazyk
  language and ideology
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (1) - Books
  subject heading

  subject heading

 2. jazyk a kultura
  kultura a jazyk
  antropolingvistika
  sociolingvistika
  jazyk
  kultura
  language, culture and society
  Soubor věcných témat
  (1) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (4) - Soubor věcných témat
  (119) - Books
  (1) - Electronic books for the visually impaired
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

 3. jazyk a literatura
  literatura a jazyk
  jazyk
  literatura
  language and literature
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (19) - Books
  (1) - Electronic sources
  (1) - Electronic books
  subject heading

  subject heading

 4. jazyk a náboženství
  náboženství a jazyk
  liturgické jazyky
  jazyk
  náboženství
  language and religion
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (1) - Books
  subject heading

  subject heading

 5. jazyk a politika
  politika a jazyk
  jazyk a ideologie
  jazyk
  politika
  language and politics
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (7) - Books
  subject heading

  subject heading

 6. jazyk a vzdělávání
  vzdělávání a jazyk
  jazyk
  výchova a vzdělávání
  language and education
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (18) - Books
  subject heading

  subject heading

 7. lingvistika
  jazykověda
  obecná lingvistika
  lingvistika obecná
  lingvistický výzkum
  genderová lingvistika
  jazyky
  lingvistky
  lingvisté
  analogie (lingvistika)
  aplikovaná lingvistika
  diachronní lingvistika
  distinktivní rys (lingvistika)
  dějiny lingvistiky
  feministická lingvistika
  filozofie jazyka
  fonetika
  fonologie
  generativní lingvistika
  genetická klasifikace jazyků
  geografická lingvistika
  gramatologie
  historická lingvistika
  inkorporace (lingvistika)
  jazyk
  kategorizace (lingvistika)
  kognitivní lingvistika
  komparativní lingvistika
  kontext (lingvistika)
  kontrastivní lingvistika
  korpusová lingvistika
  lexikografie
  lexikologie
  linearita (lingvistika)
  matematická lingvistika
  mluvnice
  negace (lingvistika)
  obtížná slova
  polyfunkčnost (lingvistika)
  počítačová lingvistika
  pragmatika
  principy a parametry (lingvistika)
  příznakovost (lingvistika)
  redukce (lingvistika)
  segmentace (lingvistika)
  strukturní lingvistika
  střídání kódů (lingvistika)
  synkretismus (lingvistika)
  syntagmatika
  sémantika
  teorie jazyka
  textová lingvistika
  typologie (lingvistika)
  linguistics
  Soubor věcných témat
  (9) - Soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (8) - t100i
  (62) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (6) - t100r
  (1) - Soubor jmen korporací
  (3) - Soubor jmen akcí
  (49) - Soubor věcných témat
  (1000+) - Books
  (1) - Video records
  (9) - Audio documents
  (13) - Electronic sources
  (9) - Electronic books
  (1) - Electronic books for the visually impaired
  (40) - ARTICLES
  (17) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (102) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (218) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading

 8. mateřský jazyk
  jazyk mateřský
  mateřština
  rodný jazyk
  jazyk rodný
  jazyk
  native language
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor věcných témat
  (3) - Books
  (1) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 9. odborný jazyk
  jazyk odborný
  oborová konverzace
  odborné překlady
  odborné texty
  odborný styl
  právní jazyk
  terminologie
  jazyk
  professional language
  Soubor věcných témat
  (7) - Soubor věcných témat
  (43) - Books
  (2) - Audio documents
  (2) - Attachment
  subject heading

  subject heading

 10. teorie jazyka
  jazyk
  lingvistika
  theory of language
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (39) - Books
  (2) - Electronic books
  subject heading

  subject heading