Search results

Records found: 10  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth z0006871 t150a^"
 1. duchovní inteligence
  spirituální inteligence
  inteligence duchovní
  inteligence spirituální
  emoční inteligence
  hodnotová orientace
  smysl života
  spiritualita
  inteligence (schopnost)
  spiritual intelligence
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
  (1) - Books
  subject heading

  subject heading

 2. duševní schopnosti
  schopnosti duševní
  filozofie mysli
  mentální retardace
  multitasking (psychologie)
  inteligence (schopnost)
  mental abilities
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  (6) - Books
  (1) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  subject heading

  subject heading

 3. emoční inteligence
  inteligence emoční
  emocionální inteligence
  inteligence emocionální
  měkké dovednosti
  duchovní inteligence
  emoce
  empatie
  neuroticismus
  sociální inteligence
  sympatie
  inteligence (schopnost)
  emotional intelligence
  Soubor věcných témat
  (1) - t100i
  (1) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (8) - Soubor věcných témat
  (70) - Books
  subject heading

  subject heading

 4. inteligenční kvocient
  IQ (inteligence)
  testy inteligence
  inteligence (schopnost)
  intelligence quotient
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading

 5. kolektivní inteligence
  inteligence kolektivní
  inteligence (schopnost)
  spolupráce
  řešení problémů
  collective intelligence
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading

 6. obecný faktor (psychologie)
  faktor obecný (psychologie)
  g faktor (psychologie)
  inteligence (schopnost)
  general factor (psychology)
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading

 7. rozvoj inteligence
  inteligence (schopnost)
  development of inteligence
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor věcných témat
  (6) - Books
  subject heading

  subject heading

 8. sociální inteligence
  inteligence sociální
  měkké dovednosti
  emoční inteligence
  inteligence (schopnost)
  social intelligence
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (2) - Books
  subject heading

  subject heading

 9. talentované děti
  nadané děti
  děti talentované
  děti nadané
  genialita
  inteligence (schopnost)
  talentovaní žáci
  pedagogika nadaných
  děti
  gifted children
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
  (42) - Books
  (1) - Video records
  (1) - Electronic books
  subject heading

  subject heading

 10. testy inteligence
  IQ testy
  inteligenční testy
  testy inteligenční
  inteligenční kvocient
  inteligence (schopnost)
  SON-R (test inteligence)
  WAIS (test inteligence)
  psychologické testy
  intelligence tests
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
  (6) - Books
  subject heading

  subject heading