Search results

Records found: 11  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth z0006823 t150a^"
 1. inovace ve vzdělávání
  vzdělávací reformy
  inovace
  vzdělávání
  educational innovations
  Soubor věcných témat
  (1) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (1) - Soubor jmen korporací
  (3) - Soubor věcných témat
  (57) - Books
  (1) - Video records
  (2) - Electronic sources
  (1) - Attachment
  (1) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 2. inovační inženýrství
  inovační podnikání
  management inovací
  produktový management
  inovace
  průmyslové inženýrství
  innovation engineering
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading

 3. inovační podnikání
  podnikání inovační
  inovační inženýrství
  inovace
  management inovací
  vědeckotechnické parky
  podnikání
  innovative business
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
  (8) - Books
  subject heading

  subject heading

 4. inovační politika
  inovace
  podpora vědy a výzkumu
  technologický rozvoj
  vědní politika
  veřejná politika
  innovation policy
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
  (1) - Books
  subject heading

  subject heading

 5. kreativní destrukce
  destrukce kreativní
  schöpferische Zerstörung
  kreative Zerstörung
  tvořivá destrukce
  destrukce tvořivá
  hospodářské cykly
  inovace
  kreativita
  sociální změna
  technologický rozvoj
  ekonomické teorie
  creative destruction
  Soubor věcných témat
  (6) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading

 6. management inovací
  inovační management
  management inovační
  řízení inovací
  inovační inženýrství
  inovace
  inovační podnikání
  management
  innovation management
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (2) - t100i
  (4) - Soubor věcných témat
  (17) - Books
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (2) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading

 7. marketing inovací
  inovační marketing
  marketing inovační
  inovace
  marketing
  innovation marketing
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading

 8. produktový management
  product management
  management produktový
  management produktu
  řízení produktů
  řízení zákaznické zkušenosti
  inovační inženýrství
  životní cyklus výrobků
  Quality function deployment
  Quality function deployment
  inovace
  management jakosti
  marketingový management
  služby
  strategický management
  výrobky
  řízení vztahů se zákazníky
  řízení značky
  management
  product management
  Soubor věcných témat
  (1) - t100i
  (13) - Soubor věcných témat
  (2) - Books
  subject heading

  subject heading

 9. sociální inovace
  inovace sociální
  sociální pokrok
  sociální programy a projekty
  sociální rozvoj
  inovace
  social innovations
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  (2) - Books
  subject heading

  subject heading

 10. technologický rozvoj
  rozvoj technologický
  inovační politika
  kreativní destrukce
  inovace
  technický rozvoj
  technika a společnost
  technologický determinismus
  technologie
  high-tech
  technological development
  Soubor věcných témat
  (8) - Soubor věcných témat
  (74) - Books
  (3) - Video records
  (2) - Electronic sources
  (1) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.