Search results

 1. bioaktivní skla
  skla bioaktivní
  implantáty
  sklo
  bioactive glasses
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading

 2. gestagenní implantáty
  implantáty gestagenní
  gestageny
  hormonální antikoncepce
  implantáty
  gestagen implants
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading

 3. chirurgické operace
  operační zákroky
  chirurgické výkony
  operační výkony
  chirurgická řešení
  operace (chirurgie)
  operace chirurgické
  chirurgické zákroky
  zákroky chirurgické
  zákroky operační
  výkony chirurgické
  výkony operační
  řešení chirurgická
  bezkrevní medicína
  břišní chirurgie
  chirurgická technika
  chirurgická terapie
  chirurgické infekce
  chirurgické nástroje
  chirurgie hlavy
  chirurgie krku
  chirurgie nohy
  cévní chirurgie
  endonazální chirurgie
  hrudní chirurgie
  implantáty
  kardiochirurgie
  onkochirurgie
  operační sály
  operovaní
  oční chirurgie
  perioperační péče
  předoperační příprava
  předoperační vyšetření
  stomatochirurgie
  ušní chirurgie
  adenotomie
  aloplastika
  amputace
  artroplastika
  biopsie
  chirurgická anastomóza
  chirurgické šití
  gynekologické operace
  klitoridektomie
  koniotomie
  lymfadenektomie
  mastektomie
  obřízka
  operace konečníku
  operace končetin
  operace prsu
  operace pánve
  operace páteře
  operace srdce
  operace střev
  operace žaludku
  plicní resekce
  porodnické operace
  prostatektomie
  reoperace
  sterilizace (lékařství)
  urologické operace
  vitrektomie
  chirurgie
  surgical procedures
  Soubor věcných témat
  (53) - Soubor věcných témat
  (54) - Books
  (2) - Video records
  (1) - Electronic sources
  (17) - Electronic books
  (2) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 4. kochleární implantáty
  kochleární protézy
  protézy kochleární
  implantáty kochleární
  poruchy sluchu
  implantáty
  protézy
  cochlear implants
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (2) - Books
  (1) - Electronic books
  subject heading

  subject heading

 5. kostní štěpy
  štěpy kostní
  nemoci kostí
  transplantace
  transplantologie
  implantáty
  bone implants
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  (1) - Books
  subject heading

  subject heading

 6. náhrady orgánů
  implantáty
  protetické pomůcky
  transplantace
  kožní náhrady
  náhrady horních končetin
  protézy
  umělé dýchání
  umělé orgány
  organ replacements
  Soubor věcných témat
  (8) - Soubor věcných témat
  (1) - Books
  subject heading

  subject heading

 7. ortopedické implantáty
  ortopedické náhrady
  náhrady ortopedické
  implantáty ortopedické
  ortopedická protetika
  implantáty
  orthopedic implants
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (2) - Books
  subject heading

  subject heading

 8. zubní implantáty
  dentální implantáty
  implantáty dentální
  implantáty zubní
  zubní implantologie
  implantáty
  stomatologické implantáty
  dental implants
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (2) - t100i
  (2) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (3) - Soubor věcných témat
  (11) - Books
  (2) - Audio documents
  (1) - Electronic sources
  subject heading

  subject heading