Search results

Records found: 2  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth z0005366 t150a^"
 1. geologie
  geokryologie
  geologická kartografie
  geologické informace
  geologické sbírky
  geologické vědy
  geologové
  geoložky
  geoparky
  geostatistika
  aplikovaná geologie
  dějiny geologie
  environmentální geologie
  fyzikální geologie
  geobiologie
  geochemie
  geochronologie
  geofyzika
  geologický vývoj Země
  geomorfologie
  glaciální geologie
  historická geologie
  izotopová geologie
  karsologie
  kosmická geologie
  matematická geologie
  mořská geologie
  obecná geologie
  regionální geologie
  seizmologie
  speleologie
  stratigrafie
  strukturní geologie
  tektonika
  vědy o Zemi
  geology
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (2) - t100i
  (8) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (34) - Soubor věcných témat
  (6) - t150r
  (350) - Books
  (11) - Cartographics documents
  (2) - Video records
  (6) - Electronic sources
  (2) - Attachment
  (436) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (84) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (157) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading

 2. krystalinikum
  regionální geologie
  vyvřelé horniny
  geologická tělesa
  crystallinicum
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (11) - Books
  subject heading

  subject heading  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.