Search results

 1. agregátní nabídka
  nabídka agregátní
  agregátní poptávka
  makroekonomie
  národní hospodářství
  aggregate supply
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading

 2. agregátní poptávka
  poptávka agregátní
  agregátní nabídka
  makroekonomie
  národní hospodářství
  aggregate demand
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading

 3. ekonomie
  politická ekonomie
  produkční funkce (ekonomická teorie)
  ekologická ekonomie
  ekonomie náboženství
  EconLit (databáze)
  hospodářská stagnace
  ekonomické chování
  ekonofyzika
  renta
  EconLit (databáze)
  ekonomická antropologie
  ekonomická gramotnost
  ekonomické vzdělávání
  ekonomky
  ekonomové
  asymetrické informace
  behaviorální ekonomie
  ekonomická analýza
  ekonomická efektivnost
  ekonomická metodologie
  ekonomická přidaná hodnota
  ekonomická rovnováha
  ekonomická statistika
  ekonomická transformace
  ekonomické prognózování
  ekonomické reformy
  ekonomické teorie
  ekonomické ukazatele
  ekonomický růst
  ekonomie a politika
  ekonomie blahobytu
  environmentální ekonomie
  evoluční ekonomie
  experimentální ekonomie
  externality
  finance
  hospodářská politika
  hospodářské systémy
  hospodářské výpočty
  hrubý domácí produkt
  kapitál
  komparativní ekonomie
  makroekonomie
  mikroekonomie
  morální hazard
  náklady
  národní hospodářství
  obchod
  produkce (ekonomická teorie)
  právo a ekonomie
  racionální očekávání
  regionální ekonomie
  riziko (ekonomie)
  teorie firmy
  teorie hodnoty
  teorie rozdělování
  veřejná volba
  veřejné statky
  zisk
  economics
  Soubor věcných témat
  (3) - t100i
  (14) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (1) - t100r
  (57) - Soubor věcných témat
  (507) - Books
  (2) - Video records
  (2) - Audio documents
  (2) - Electronic sources
  (4) - ARTICLES
  (1) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  (15) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (80) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading

 4. materiálová spotřeba
  spotřeba materiálů
  domácí materiálová spotřeba
  spotřeba materiálová
  spotřeba materiálová domácí
  udržitelný rozvoj
  materiály
  spotřeba surovin
  udržitelný rozvoj
  národní hospodářství
  material consumption
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  (3) - Books
  subject heading

  subject heading

 5. národní bohatství
  bohatství národní
  bohatství zemí
  bohatství
  finance
  lidský kapitál
  národní hospodářství
  přírodní zdroje
  sociální kapitál
  výroba
  national wealth
  Soubor věcných témat
  (7) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading

 6. národní důchod
  důchod národní
  přerozdělování
  národní hospodářství
  national income
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (10) - Books
  subject heading

  subject heading

 7. národní produkt
  produkt národní
  národní hospodářství
  gross national product
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor věcných témat
  (1) - Books
  subject heading

  subject heading

 8. národní účetnictví
  národní účty
  účetnictví národní
  účty národní
  národní hospodářství
  national accounting
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor věcných témat
  (5) - Books
  subject heading

  subject heading

 9. spotřeba surovin
  surovinová spotřeba
  spotřeba surovinová
  udržitelný rozvoj
  materiálová spotřeba
  suroviny
  udržitelný rozvoj
  národní hospodářství
  consumption of raw materials
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  (1) - Books
  subject heading

  subject heading

 10. stagflace
  národní hospodářství
  stagflation
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading