Search results

Records found: 5  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth z0003863 t150a^"
 1. člen (mluvnice)
  determinace (lingvistika)
  slovní druhy
  article
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (3) - Books
  subject heading

  subject heading

 2. lexikologie
  pleonasmus
  příbuzná slova
  příbuzná slova
  metonymie
  onomaziologie
  oxymorón
  oxymorón
  lexikografie
  antonyma
  archaismy
  cizí slova
  etymologie
  eufemismy
  floskule
  frazeologie
  homonyma
  kalky
  klišé
  metafora
  mezinárodní slova
  nadávky a klení
  neologismy
  názvy profesí
  názvy řemesel
  onomatopoia
  paronyma
  pejorativa
  perifráze
  přirovnání
  slovní druhy
  slovní výrazy
  slovní zásoba
  synonyma
  vulgarismy
  lingvistika
  lexicology
  Soubor věcných témat
  (1) - t100i
  (4) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (31) - Soubor věcných témat
  (466) - Books
  (4) - Electronic sources
  (1) - Electronic books for the visually impaired
  (3) - Attachment
  (4) - ARTICLES
  (2) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (2) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading

 3. neohebná slova
  slova neohebná
  citoslovce
  předložky (lingvistika)
  příslovce
  spojky (lingvistika)
  částice (lingvistika)
  slovní druhy
  inflexible words
  Soubor věcných témat
  (6) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading

 4. ohebná slova
  slova ohebná
  podstatná jména
  přídavná jména
  slovesa
  zájmena
  číslovky
  slovní druhy
  flexible words
  Soubor věcných témat
  (6) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading

 5. predikativum
  příslovce
  přídavná jména
  přísudek
  slovní druhy
  predicative (linguistics)
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading