Search results

Records found: 5  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth z0003256 t150a^"
 1. historici umění
  historikové umění
  kunsthistorici
  dějiny umění
  historičky umění
  umělečtí kritici
  historici
  art historians
  Soubor věcných témat
  (11) - Soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (9) - t100i
  (104) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (3) - t100r
  (4) - Soubor věcných témat
  (68) - Books
  (2) - Video records
  subject heading

  subject heading

 2. historičky umění
  kunsthistoričky
  dějiny umění
  historici umění
  historičky
  women art historians
  Soubor věcných témat
  (6) - Soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (9) - t100i
  (100) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (2) - t100r
  (3) - Soubor věcných témat
  (3) - Books
  subject heading

  subject heading

 3. historiografie umění
  dějiny umění
  vídeňská škola dějin umění
  historiografie
  umění
  art historiography
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  (47) - Books
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

 4. Stipendium Alfreda Badera (dějiny umění)
  Stipendium Dr. Alfreda Badera (dějiny umění)
  dějiny umění
  stipendia
  Alfred Bader Scholarship in Art History
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (1) - Books
  subject heading

  subject heading

 5. umění
  mimoevropské umění
  psychologie a umění
  umělecké časopisy
  muzea umění
  amatérské umění
  adjustace (umění)
  nacismus a umění
  umění jako investice
  autenticita (umění)
  umění a politika
  umělecké vlivy
  umění a válka
  vikingské umění
  apropriace (umění)
  artefiletika
  katalogy umění
  realismus v umění
  sociologie umění
  umělecké soutěže
  umělecké výstavy
  ženy v umění
  angažované umění
  art brut
  art marketing
  barokní umění
  digitální umění
  dvorské umění
  dějiny umění
  feminismus a umění
  gotické umění
  historiografie umění
  homosexualita a umění
  interaktivní umění
  lidové umění
  literatura a umění
  management umění
  mediální umění
  moderní umění
  multimediální umění
  obchod s uměním
  orientální umění
  podpora umění
  počítačové umění
  pravěké umění
  preraffaelismus (umění)
  primitivní umění
  psychoanalýza a umění
  public art
  předkolumbovské umění
  renesanční umění
  rokoko (umění)
  románské umění
  sakrální umění
  street art
  taktilní umění
  umělecká hnutí
  umělecké programy a manifesty
  umělecké skupiny
  umění a dějiny
  umění a ideologie
  umění a krajina
  umění a náboženství
  umění a společnost
  umění a politika
  užité umění
  vizuální umění
  válka v umění
  výtvarné umění
  věda a umění
  zprostředkování umění
  zvukové umění
  art
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (5) - t100i
  (38) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (2) - Soubor jmen korporací
  (4) - t110n
  (3) - Soubor jmen akcí
  (70) - Soubor věcných témat
  (1000+) - Books
  (1) - Serials
  (6) - Video records
  (4) - Electronic sources
  (40) - ARTICLES
  (6) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (43) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (65) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading