Search results

 1. neohebná slova
  slova neohebná
  citoslovce
  předložky (lingvistika)
  příslovce
  spojky (lingvistika)
  částice (lingvistika)
  slovní druhy
  inflexible words
  Soubor věcných témat
  (6) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading