Search results

Records found: 6  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth z0002533 t150a^"
 1. benediktini
  benediktinky
  benediktinská spiritualita
  benediktinské kláštery
  cisterciáci
  kamaldulové
  mužské řeholní řády
  Benedictines
  Soubor věcných témat
  (2) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (1) - t100r
  (6) - Soubor věcných témat
  (88) - Books
  (1) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  subject heading

  subject heading

 2. cisterciácká spiritualita
  spiritualita cisterciácká
  cisterciačky
  cisterciáci
  řeholní spiritualita
  Cistercian spirituality
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (8) - Books
  subject heading

  subject heading

 3. cisterciácké kláštery
  kláštery cisterciácké
  cisterciáci
  kláštery cisterciaček
  kláštery cisterciaček
  cisterciačky
  trapistické kláštery
  křesťanské kláštery
  Cistercian monasteries
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor jmen korporací
  (5) - Soubor věcných témat
  (117) - Books
  (2) - Video records
  (1) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  subject heading

  subject heading

 4. cisterciačky
  trapistky
  cisterciácké kláštery
  kláštery cisterciaček
  kláštery cisterciaček
  cisterciáci
  cisterciácká spiritualita
  ženské řeholní řády
  Cistercian nuns
  Soubor věcných témat
  (6) - Soubor věcných témat
  (2) - Books
  subject heading

  subject heading

 5. mužské řeholní řády
  řády řeholní mužské
  řeholní kanovníci
  trinitáři
  pavlíni
  benediktini
  bosí augustiniáni
  bosí augustiniáni
  dvojité kláštery
  mužské řeholní kongregace
  řeholníci
  augustiniáni
  augustiniáni kanovníci
  bosí karmelitáni
  cisterciáci
  dominikáni
  františkáni
  gilbertini
  hyberni
  jeruzalémští bratři
  jezuité
  karmelitáni
  křižovníci s červenou hvězdou
  křižovníci s červeným křížem
  křižovníci s červeným srdcem
  milosrdní bratři
  minorité
  pauláni
  premonstráti
  servité
  trapisté
  řeholní řády
  male monastic orders
  Soubor věcných témat
  (28) - Soubor věcných témat
  (14) - Books
  (1) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

 6. trapisté
  cisterciáci přísné observance
  trapistická spiritualita
  trapistky
  cisterciáci
  trapistické kláštery
  mužské řeholní řády
  Trappists
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
  (6) - Books
  (2) - Video records
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading