Search results

Records found: 4  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth z0002296 t150a^"
 1. bioanorganická chemie
  chemie bioanorganická
  biomineralizace
  anorganická chemie
  biochemie
  bioinorganic chemistry
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (26) - Books
  (4) - Electronic sources
  (4) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading

 2. chemické prvky
  prvky chemické
  polokovy
  chemické vzorce
  koloběh prvků
  periodická soustava prvků
  arsen
  beryllium
  bismut
  bor
  chalkogeny
  dusík
  fosfor
  halogeny
  kovy
  kovy vzácných zemin
  křemík
  mocenství
  radioaktivní prvky
  síra
  thallium
  uhlík
  vanad
  vzácné plyny
  vápník
  zirkonium
  anorganická chemie
  chemical elements
  Soubor věcných témat
  (25) - Soubor věcných témat
  (90) - Books
  (3) - Video records
  (1) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading

 3. chemie
  alchymie
  chemici
  chemická olympiáda
  chemické laboratoře
  chemické názvosloví
  chemické pokusy
  chemické soutěže
  chemičky
  chemoinformatika
  filozofie chemie
  analytická chemie
  anorganická chemie
  aplikovaná chemie
  balneochemie
  biochemie
  chemické vzorce
  chemické výpočty
  dějiny chemie
  experimentální chemie
  farmaceutická chemie
  fyzikální chemie
  jaderná chemie
  klinická chemie
  koordinační chemie
  kvantová chemie
  lékařská chemie
  makromolekulární chemie
  matematická chemie
  mikrovlnná chemie
  obecná chemie
  organická chemie
  radiochemie
  supramolekulární chemie
  teoretická chemie
  toxikologie
  přírodní vědy
  chemistry
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (17) - t100i
  (10) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (37) - Soubor věcných témat
  (7) - t150r
  (552) - Books
  (7) - Video records
  (10) - Electronic sources
  (1) - Attachment
  (90) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (53) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (159) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading

 4. preparativní anorganická chemie
  chemie anorganická preparativní
  anorganická chemie
  preparative inorganic chemistry
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor věcných témat
  (3) - Books
  subject heading

  subject heading  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.