Search results

Records found: 12  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth z0001371 t150a^"
 1. bezpečnostní management
  management bezpečnostní
  management bezpečnosti
  požární bezpečnost
  ISO 45001:2018
  integrovaný systém managementu
  revize technických zařízení
  bezpečnost technických zařízení
  bezpečnost technických zařízení
  bezpečnost práce
  management
  safety management
  Soubor věcných témat
  (7) - Soubor věcných témat
  (18) - Books
  (1) - Electronic sources
  (1) - Electronic books
  (2) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading

 2. biologická bezpečnost
  bezpečnost biologická
  biosafety
  bezpečnost práce
  biosecurity
  environmentální bezpečnost
  biologické laboratoře
  geneticky modifikované organismy
  biotechnologie
  hygiena
  biological safety
  Soubor věcných témat
  (7) - Soubor věcných témat
  (8) - Books
  (1) - Video records
  subject heading

  subject heading

 3. biosecurity
  bezpečnost práce
  biologická bezpečnost
  přeprava nebezpečného nákladu
  environmentální bezpečnost
  biosecurity
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading

 4. hygiena práce
  ochrana zdraví při práci
  integrovaný systém managementu
  bezpečnost práce
  ergonomie
  fyziologie práce
  inspekce práce
  nemoci z vibrací
  ruční manipulace s břemeny
  ergonomická rizika
  ochranné nápoje
  pracovní polohy
  radiační hygiena
  zraková zátěž
  hygiena
  pracovní podmínky
  industrial hygiene
  Soubor věcných témat
  (14) - Soubor věcných témat
  (52) - Books
  (1) - Video records
  (1) - Electronic sources
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

 5. inspekce práce
  bezpečnost práce
  hygiena práce
  pracovněprávní vztahy
  ruční manipulace s břemeny
  labor inspection
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  (2) - Books
  (9) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 6. integrovaný systém managementu
  IMS (management)
  integrovaný systém řízení
  systém managementu integrovaný
  systém řízení integrovaný
  bezpečnost práce
  bezpečnostní management
  environmentální management
  hygiena práce
  management jakosti
  management
  integrated management system
  Soubor věcných témat
  (6) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading

 7. ISO 45001:2018
  bezpečnostní management
  bezpečnost práce
  normy a standardy
  ISO 45001:2018 Standard
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading

 8. nakládání s chemickými látkami
  nakládání s látkami chemickými
  bezpečnost práce
  chemické látky
  treatment of chemicals
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (2) - Books
  subject heading

  subject heading

 9. pracovní podmínky
  podmínky pracovní
  bezpečnost práce
  hygiena práce
  mzdy
  platy
  pracovní doba
  pracovní prostředí
  pracovní vztahy
  sociální politika podniku
  práce
  working conditions
  Soubor věcných témat
  (1) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (9) - Soubor věcných témat
  (48) - Books
  (4) - Video records
  (11) - ARTICLES
  (6) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  subject heading

  subject heading

 10. prostředky osobní ochrany
  osobní ochranné pracovní prostředky
  ochranné masky
  ochranné oděvy
  ochranné oděvy
  ochranná výstroj
  ochranné pracovní prostředky
  dýchací přístroje
  přilby
  bezpečnost práce
  personal protective equipment
  Soubor věcných témat
  (7) - Soubor věcných témat
  (5) - Books
  subject heading

  subject heading


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.