Search results

 1. akulturace
  asimilace (sociologie)
  inkulturace
  integrace imigrantů
  kulturní integrace
  kulturní změna
  acculturation
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
  (15) - Books
  subject heading

  subject heading

 2. amerikanizace
  antiamerikanismus
  asimilace (sociologie)
  kulturní vlivy (americké)
  panamerikanismus
  globalizace
  jazykové vlivy
  kulturní vlivy
  americanization
  Soubor věcných témat
  (7) - Soubor věcných témat
  (5) - Books
  subject heading

  subject heading

 3. germanizace
  poněmčování
  asimilace (sociologie)
  jazykové vlivy (německé)
  kulturní vlivy (německé)
  pangermanismus
  jazyková politika
  jazykové vlivy
  kulturní politika
  kulturní vlivy
  Germanization
  Soubor věcných témat
  (8) - Soubor věcných témat
  (8) - Books
  subject heading

  subject heading

 4. integrace imigrantů
  začlenění imigrantů
  integrace cizinců
  integrace migrantů
  integrační kurzy
  integrační politika
  interkulturní práce
  imigrantky
  akulturace
  asimilace (sociologie)
  imigranti
  kulturní integrace
  migrační politika
  sociální integrace
  integration of immigrants
  Soubor věcných témat
  (10) - Soubor věcných témat
  (84) - Books
  (6) - Video records
  (2) - Electronic sources
  (1) - Electronic books
  (4) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 5. japonizace
  japanizace
  pojaponšťování
  asimilace (sociologie)
  jazykové vlivy (japonské)
  kulturní vlivy (japonské)
  jazyková politika
  kulturní politika
  japanization
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading

 6. kulturní změna
  změna kulturní
  postsekularizace
  sociální změna
  akulturace
  asimilace (sociologie)
  inkulturace
  kulturní reformy
  sekularizace
  kultura
  cultural change
  Soubor věcných témat
  (8) - Soubor věcných témat
  (28) - Books
  (1) - Electronic sources
  subject heading

  subject heading

 7. rusifikace
  porušťování
  asimilace (sociologie)
  jazykové vlivy (ruské)
  kulturní vlivy (ruské)
  panslavismus
  sovětizace
  jazyková politika
  jazykové vlivy
  kulturní politika
  kulturní vlivy
  russification
  Soubor věcných témat
  (9) - Soubor věcných témat
  (1) - Books
  subject heading

  subject heading

 8. sovětizace
  asimilace (sociologie)
  kulturní vlivy (ruské)
  panslavismus
  rusifikace
  jazykové vlivy
  komunistický režim
  kulturní politika
  kulturní vlivy
  sovietization
  Soubor věcných témat
  (8) - Soubor věcných témat
  (8) - Books
  subject heading

  subject heading