Search results

 1. alkoholici
  osoby závislé na alkoholu
  závislí na alkoholu
  alkoholismus
  alkoholičky
  konzumace alkoholu
  drogově závislí
  alcoholics
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  (3) - Books
  subject heading

  subject heading

 2. alkoholičky
  alkoholici
  alkoholismus
  konzumace alkoholu
  drogově závislí
  women alcoholics
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading

 3. boj proti alkoholismu
  prohibice
  alkoholismus
  ochrana veřejného zdraví
  zdravotní programy
  alcoholism control
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  (2) - Books
  subject heading

  subject heading

 4. konzumace alkoholu
  konzumace alkoholických nápojů
  pití alkoholu
  spotřeba alkoholu
  alkoholici
  alkoholické nápoje
  alkoholismus
  alkoholičky
  intoxikace alkoholem
  kocovina
  drogová závislost
  drinking of alcoholic beverages
  Soubor věcných témat
  (7) - Soubor věcných témat
  (18) - Books
  (5) - Video records
  (6) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 5. patologické závislosti
  závislosti patologické
  návykové nemoci
  nemoci návykové
  závislost na pornografii
  modlitba za osvobození
  netolismus
  závislost na sexu
  adiktologie
  závislá porucha osobnosti
  alkoholismus
  drogová závislost
  gamblerství
  léková závislost
  sociální deviace
  pathological dependences
  Soubor věcných témat
  (10) - Soubor věcných témat
  (114) - Books
  (12) - Video records
  (3) - ARTICLES
  (1) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  subject heading

  subject heading

 6. protialkoholní terapie
  protialkoholní léčba
  alkoholismus
  abstinentní hnutí
  protidrogová terapie
  psychoterapie
  alcoholism therapy
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  (8) - Books
  subject heading

  subject heading

 7. sociální deviace
  sociální dezorganizace
  sociální patologie
  sociálněpatologické jevy
  sociopatologie
  deviace sociální
  dezorganizace sociální
  patologie sociální
  jevy sociálněpatologické
  krutost
  alkoholismus
  kriminalita
  lidská agresivita
  patologické závislosti
  prostituce
  sebevraždy
  sexuální deviace
  sexuální zneužívání
  vandalismus
  sociální chování
  deviant behavior
  Devijantno ponašanje
  neleistinas elgesys
  sociálna devivácia
  Deviantno vedenje
  Soubor věcných témat
  (11) - Soubor věcných témat
  (79) - Books
  (3) - Video records
  (4) - ARTICLES
  (2) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  subject heading

  subject heading