Search results

Records found: 6  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth z0000229 t150a^"
 1. aplikovaná akustika
  akustika aplikovaná
  technická akustika
  akustika
  elektroakustika
  fyziologická akustika
  aplikovaná fyzika
  applied acoustics
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
  (1) - Books
  (1) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  subject heading

  subject heading

 2. bioakustika
  hlasová komunikace živočichů
  akustika
  biofyzika
  bioacoustics
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading

 3. fyzika
  filozofie fyziky
  fyzici
  fyzikální olympiáda
  fyzikální pokusy
  fyzikální soutěže
  fyzičky
  akustika
  aplikovaná fyzika
  chemická fyzika
  dějiny fyziky
  elektrodynamika
  elektrostatika
  experimentální fyzika
  fyzika kondenzovaných látek
  fyzika kovů
  fyzika nízkých teplot
  fyzika pevných látek
  fyzika plazmatu
  fyzika vysokých teplot
  fyzika vysokých tlaků
  fyzikální jednotky
  fyzikální rovnice
  fyzikální teorie
  fyzikální veličiny
  fyzikální vzorce
  kritické jevy (fyzika)
  kryogenika
  kvantová fyzika
  lékařská fyzika
  makromolekulární fyzika
  matematická fyzika
  mechanika
  mikrofyzika
  moderní fyzika
  obecná fyzika
  optika
  počítačová fyzika
  radiofyzika
  radiologická fyzika
  stavební fyzika
  teoretická fyzika
  termika
  termometrie
  vakuová fyzika
  přírodní vědy
  physics
  Soubor věcných témat
  (3) - t100i
  (11) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (46) - Soubor věcných témat
  (7) - t150r
  (819) - Books
  (10) - Video records
  (3) - Electronic sources
  (1) - ARTICLES
  (13) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (37) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (83) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading

 4. hudební akustika
  akustika hudební
  akustika
  hudba
  acoustics of music
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (38) - Books
  (1) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  subject heading

  subject heading

 5. molekulární akustika
  akustika molekulární
  akustika
  molecular acoustics
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading

 6. stojaté vlnění
  vlnění stojaté
  vibrace
  druhá harmonická
  akustika
  optika
  standing waves
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.