Search results

Records found: 11  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth z0000175 t150a^"
 1. bioremediace
  dekontaminace
  agrotechnika
  biodegradace
  fytoremediace
  přirozená atenuace
  sanační práce
  bioremediation
  Soubor věcných témat
  (6) - Soubor věcných témat
  (2) - Books
  (4) - Electronic sources
  subject heading

  subject heading

 2. hnojení
  hnojiva
  výživa rostlin
  vápnění půdy
  agrotechnika
  ošetřování rostlin
  fertilizing
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
  (9) - Books
  subject heading

  subject heading

 3. obdělávání půdy
  zpracování půdy
  management posklizňových zbytků
  pásové zpracování půdy
  agrotechnika
  pluhy
  zemědělská půda
  úhory
  orba
  zemědělské práce
  soil cultivation
  Soubor věcných témat
  (8) - Soubor věcných témat
  (4) - Books
  (2) - Video records
  subject heading

  subject heading

 4. ochrana rostlin
  fytopatologie
  moření osiva
  rostlinolékařská péče
  biologická ochrana rostlin
  chemická ochrana rostlin
  fyzikální metody ochrany rostlin
  hubení plevelů
  mechanické metody ochrany rostlin
  ochrana rostlin před mrazem
  agrotechnika
  ochrana živé přírody
  plant conservation
  Soubor věcných témat
  (1) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (11) - Soubor věcných témat
  (113) - Books
  (5) - Video records
  (2) - Electronic sources
  (5) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (13) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (169) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading

 5. pratotechnika
  pastvinářství
  agrotechnika
  pasture technology
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading

 6. setí
  agrotechnika
  seeding
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading

 7. sklizeň zemědělských plodin
  kosení
  agrotechnika
  harvesting of crops
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (3) - Books
  (2) - Video records
  subject heading

  subject heading

 8. střídání plodin
  osevní postupy
  meziplodiny
  pěstování polních rostlin
  agrotechnika
  crop rotation
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading

 9. štěpkování dřeva
  dřevní odpad
  agrotechnika
  woodchipping
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading

 10. výsadba
  agrotechnika
  planting
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.