Search results

 1. Česká universita Karlo-Ferdinandova
  Česká univerzita Karlo-Ferdinandova
  C.k. česká universita Karlo-Ferdinandova
  C.k. česká universita (Praha, Česko)
  C.k. česká univerzita (Praha, Česko)
  Česká Karlo-Ferdinandova universita (Praha, Česko)
  Česká Karlo-Ferdinandova univerzita (Praha, Česko)
  Böhmische Carl-Ferdinands-Universität in Prag
  Böhmische Karl-Ferdinands-Universität in Prag
  Bohemian Karl-Ferdinand University
  Karlo-Ferdinandova universita
  Univerzita Karlova
  K.k. deutsche Karl-Ferdinands-Universität
  Deutsche Karlsuniversität Prag
  Soubor jmen korporací
  (4) - Soubor jmen korporací
  (1) - ARTICLES
  corporation

  corporation

 2. Deutsche Karlsuniversität Prag
  Deutsche Universität in Prag
  Německá Karlova univerzita v Praze
  Německá univerzita v Praze
  K.k. deutsche Karl-Ferdinands-Universität
  Univerzita Karlova
  Česká universita Karlo-Ferdinandova
  Karlo-Ferdinandova universita
  K.k. deutsche Karl-Ferdinands-Universität
  Soubor jmen korporací
  (4) - Soubor jmen korporací
  (4) - Books
  (1) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  corporation

  corporation

 3. K.k. deutsche Karl-Ferdinands-Universität
  Německá univerzita Karlo-Ferdinandova
  Německá universita Karlo-Ferdinandova
  K.k. Universität zu Prag
  K.k. Universitæt Prag
  Karlo-Ferdinandova universita
  Deutsche Karlsuniversität Prag
  Česká universita Karlo-Ferdinandova
  Univerzita Karlova
  Soubor jmen korporací
  (4) - Soubor jmen korporací
  corporation

  corporation

 4. Univerzita Karlova
  Charles University
  Karlova universita
  Karlova univerzita v Praze
  Karlova univerzita
  Universita Karlova
  Universitas Carolina
  Univerzita Karlova v Praze
  Karls-Universität zu Prag
  Karlsuniversität Prag
  Česká universita Karlo-Ferdinandova
  Karlo-Ferdinandova universita
  K.k. deutsche Karl-Ferdinands-Universität
  Deutsche Karlsuniversität Prag
  Soubor jmen korporací
  (4) - Soubor jmen korporací
  (11) - Soubor edic - jména korporací
  (934) - Books
  (2) - Cartographics documents
  (7) - Video records
  (1) - Electronic sources
  (5) - Electronic books
  (34) - ARTICLES
  (22) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (8) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (89) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  corporation

  corporation