Search results

 1. Masarykova universita
  Masarykova universita (1919-1948)
  Masarykova univerzita (1919-1948)
  Universitas Masarykiana Brunensis
  Brněnská universita
  Univerzita J.E. Purkyně v Brně
  Soubor jmen korporací
  (1) - Soubor jmen korporací
  (2) - Soubor edic - jména korporací
  (33) - Books
  (1) - Electronic sources
  (1) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (1) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  corporation

  corporation

 2. Masarykova univerzita
  Masarykova universita (1990-)
  Masarykova univerzita (1990-)
  Masarykova univerzita v Brně
  Masaryk University
  Masaryk-Universität
  Univerzita J.E. Purkyně v Brně
  Univerzita J.E. Purkyně v Brně
  Brněnská universita
  Soubor jmen korporací
  (1) - Soubor jmen korporací
  (12) - Soubor edic - jména korporací
  (71) - Books
  (1) - Cartographics documents
  (1) - Video records
  (2) - ARTICLES
  (1) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  corporation

  corporation

 3. Univerzita J.E. Purkyně v Brně
  Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Brně
  Universita Jana Evangelisty Purkyně v Brně
  Masarykova univerzita
  Brněnská universita
  Soubor jmen korporací
  (3) - Soubor jmen korporací
  (2) - Soubor edic - jména korporací
  (1) - Soubor edic - unifikované názvy
  (221) - Books
  (4) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  corporation

  corporation