Search results

Records found: 18  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth d055595 t150m^"
 1. biomechanika
  Biomechanic Phenomena
  biomechanické jevy
  Biomechanics
  Kinematics
  kinematika
  Mechanobiological Phenomena
  mechanobiologické jevy
  biofyzikální jevy
  mechanické jevy
  buněčný převod mechanických signálů
  ortodontická frikce
  osmóza
  Biomechanical Phenomena
  MESH
  (7) - MESH
  (68) - Books
  (2) - Video records
  (3) - Electronic sources
  (12) - ARTICLES
  (4) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (1) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (3) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading

 2. fyzikální jevy
  fyzikální pojmy
  fyzikální procesy
  Physical Concepts
  Physical Phenomenon
  Physical Process
  Physical Processes
  absorpce
  adsorpce
  astronomické jevy
  biofyzikální jevy
  čas
  difuze
  Dopplerův efekt
  elementární částice
  filtrace
  geologické jevy
  hydrodynamika
  interakce elementárních částic
  jaderná energie
  magnetické jevy
  mechanické jevy
  optické jevy
  pohyb těles
  radiační rozptyl
  radioaktivita
  separace fází
  termodynamika
  záření
  změna skupenství
  Physical Phenomena
  MESH
  (23) - MESH
  subject heading

  subject heading

 3. kinetika
  biochemické jevy
  mechanické jevy
  Kinetics
  MESH
  (2) - MESH
  (3) - Books
  subject heading

  subject heading

 4. mechanický stres
  Mechanical Stress
  mechanická zátěž
  mechanické napětí
  stres mechanický
  mechanické jevy
  Stress, Mechanical
  MESH
  (1) - MESH
  subject heading

  subject heading

 5. ohebnost (fyzika)
  Flexibility
  mechanické jevy
  rozsah kloubních pohybů
  Pliability
  MESH
  (2) - MESH
  subject heading

  subject heading

 6. pevnost v ohybu
  Bend Strength
  Flexural Properties
  Flexural Resistance
  Fracture Strength
  Modulus of Rupture
  mechanické jevy
  testování materiálů
  Flexural Strength
  MESH
  (2) - MESH
  subject heading

  subject heading

 7. pevnost v tahu
  konečná pevnost
  mechanické jevy
  Tensile Strength
  MESH
  (1) - MESH
  subject heading

  subject heading

 8. pevnost v tlaku
  mechanické jevy
  Compressive Strength
  MESH
  (1) - MESH
  subject heading

  subject heading

 9. pevnost ve smyku
  mechanické jevy
  Shear Strength
  MESH
  (1) - MESH
  subject heading

  subject heading

 10. poréznost
  pórovitost
  mechanické jevy
  Porosity
  MESH
  (1) - MESH
  subject heading

  subject heading


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.