Search results

 1. implantace zubů
  Dental Prosthesis Implantation
  implantace zubní náhrady
  Implantation, Dental
  Implantation, Dental Prosthesis
  Prosthesis Implantation, Dental
  zuby - implantace
  protézy - implantace
  stomatochirurgické předprotetické výkony
  stomatologická protetika
  endoseální implantace zubů
  subperiostální implantace zubů
  zubní implantáty
  Dental Implantation
  MESH
  (6) - MESH
  (8) - Books
  subject heading

  subject heading

 2. protézy a implantáty
  Endoprostheses
  Endoprosthesis
  endoprotézy
  Implants, Artificial
  Prostheses
  Prosthesis
  Prosthetic Implants
  protézy
  umělé implantáty
  vybavení a zásoby
  bioprotézy
  cévní protézy
  drenážní implantáty glaukomové
  implantáty experimentální
  implantované elektrody
  interní fixátory
  kochleární implantáty
  larynx umělý
  maxilofaciální protézy
  močový svěrač umělý
  nitrooční čočky
  oční protézy
  orbitální implantáty
  penilní protézy
  pomůcky zabraňující embolii
  protézy - design
  protézy kloubů
  protézy ukotvené ke kosti
  prsní implantáty
  rozhraní kost/implantát
  septální okluder
  sluchové kmenové implantáty
  srdeční chlopně umělé
  stenty
  středoušní protézy
  suburetrální pásky
  tkáňové expandéry
  tkáňové podpůrné struktury
  ucpávky slzných kanálků
  umělé končetiny
  umělé srdce
  vstřebatelné implantáty
  zaměřovací značky pro radioterapii
  zrakové protézy
  zubní implantáty
  zubní protéza
  odstranění implantátu
  retence protézy
  Prostheses and Implants
  MESH
  (38) - MESH
  (7) - Books
  (1) - Video records
  (1) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 3. zubní implantáty jednotlivých zubů
  Dental Implant, Single-Tooth
  Implant, Single-Tooth Dental
  Implants, Single-Tooth Dental
  Single-Tooth Dental Implant
  Single-Tooth Dental Implants
  Single-Tooth Implants
  zubní implantáty
  Dental Implants, Single-Tooth
  MESH
  (1) - MESH
  subject heading

  subject heading

 4. zubní materiály
  Dental Material
  Material, Dental
  Materials, Dental
  biomedicínské a zubní materiály
  fotoiniciátory
  materiály pro překrytí zubní dřeně a pulpektomii
  materiály pro zubní otisky
  pečetidlo pro jamky a fisury
  pryskyřice syntetické
  výplňové materiály kořenových kanálků
  zubní cementy
  zubní implantáty
  zubní porcelán
  zubní slitiny
  zubní zatmelovací hmota
  inleje
  vazba zubní
  Dental Materials
  MESH
  (18) - MESH
  (9) - Books
  subject heading

  subject heading

 5. zubní protéza
  Dental Prostheses
  Prostheses, Dental
  Prosthesis, Dental
  protézy a implantáty
  stomatologická protetika
  dočasná zubní náhrada
  obturátory patra
  parodontální protézy
  podpěry zubní
  retence zubní protézy
  sponky zubních náhrad
  trvalá zubní náhrada
  zubní fazety
  zubní implantáty
  zubní korunky
  zubní náhrada ve spojení s implantáty
  zubní náhrady
  zubní protéza - design
  zubní protéza - oprava
  zuby umělé
  zuby-sanace - selhání
  dočasná zubní náhrada
  trvalá zubní náhrada
  zubní náhrady
  zuby-sanace - selhání
  Dental Prosthesis
  MESH
  (18) - MESH
  (2) - Books
  subject heading

  subject heading