Search results

Records found: 6  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth d014798 t150m^"
 1. demografie
  Accounting, Demographic
  Analyses, Demographic
  Analyses, Multiregional
  Analysis, Period
  Brass Technic
  Brass Technique
  Brassova metoda
  Brassova relační metoda
  Brassův model
  demografická analýza
  demografická kontrola
  demografické a zdravotní přehledy
  demografické dopady
  demografické faktory
  demografické přehledy
  demografické šetření
  demografický dopad
  demografický faktor
  demografové
  Demographer
  Demographers
  Demographic
  Demographic Accounting
  Demographic Analysis
  Demographic and Health Survey
  Demographic and Health Surveys
  Demographic Factor
  Demographic Factors
  Demographic Impact
  Demographic Impacts
  Demographic Survey
  Demographic Surveys
  Demographics
  Demography, Historical
  Demography, Prehistoric
  Factor, Demographic
  Factors, Demographic
  Family Reconstitution
  Historical Demography
  historická demografie
  Impact, Demographic
  Impacts, Demographic
  model stabilní populace
  Multiregional Analysis
  Period Analysis
  populační distribuce
  populační rozložení
  Population Distribution
  Population Spatial Distribution
  Prehistoric Demography
  prehistorická demografie
  prostorové rozložení obyvatelstva
  rekonstituce rodin
  rekonstrukce rodin
  rekonstrukce rodiny
  Reverse Survival Method
  Stable Population Method
  Survey, Demographic
  Surveys, Demographic
  epidemiologická měření
  populační charakteristiky
  sociální vědy
  charakteristiky bydlení
  charakteristiky rodiny
  etnicita
  hustota populace
  populační dynamika
  populační předpověď
  populační skupiny
  rozložení podle pohlaví
  sčítání lidu
  statistika přirozeného pohybu
  věkové rozložení
  zdravotní stav
  Demography
  MESH
  (15) - MESH
  (6) - Books
  subject heading

  subject heading

 2. morbidita
  nemocnost
  statistika přirozeného pohybu
  incidence
  prevalence
  základní reprodukční číslo
  Morbidity
  MESH
  (4) - MESH
  (1) - Books
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

 3. mortalita
  Age Specific Death Rate
  Age-Specific Death Rate
  Case Fatality Rate
  CFR Case Fatality Rate
  Crude Death Rate
  Crude Mortality Rate
  Death Rate
  Decline, Mortality
  Determinants, Mortality
  determinanty mortality
  diferenciální mortalita
  Differential Mortality
  Excess Mortality
  hrubá míra úmrtnosti
  klesající mortalita
  míra fatality
  míra úmrtnosti podle věku
  Mortality Decline
  Mortality Determinants
  Mortality Rate
  Mortality, Differential
  Mortality, Excess
  nadměrná mortalita
  pokles mortality
  úmrtnost
  statistika přirozeného pohybu
  dětská úmrtnost
  fatální výsledek
  fetální úmrtnost
  kojenecká mortalita
  mateřská mortalita
  míra přežití
  mortalita v nemocnicích
  předčasná smrt
  příčina smrti
  fatální výsledek
  Mortality
  MESH
  (10) - MESH
  (6) - Books
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

 4. naděje dožití
  Life Extension
  potenciální ztracené roky života
  pravděpodobná délka života
  prodloužení života
  střední délka života
  Years of Potential Life Lost
  ztracené roky potenciálního života
  statistika přirozeného pohybu
  kvalitativně upravené roky života
  očekávaný život ve zdraví
  počet let života s onemocněním
  tabulky života
  dlouhověkost
  předčasná smrt
  Life Expectancy
  MESH
  (7) - MESH
  subject heading

  subject heading

 5. sběr dat
  data - sběr
  Data Collection Methods
  Dual Data Collection
  metody sběru dat
  shromažďování dat
  epidemiologické metody
  informační management
  zdravotní péče - hodnotící mechanismy
  agregace dat
  crowdsourcing
  datové prvky
  datové soubory jako téma
  formuláře jako téma
  geriatrické hodnocení
  hodnocení stavu výživy
  hodnocení vlivů na zdraví
  hygienická kontrola zásobování vodou
  kontrolní seznam
  LQAS
  metadata
  negativní výsledek
  předběžné údaje
  průzkumy a dotazníky
  registrace
  rozhovory jako téma
  správnost dat
  statistika přirozeného pohybu
  vyprávění
  záznamy jako téma
  zjišťování skupinových postojů
  empirický výzkum
  Data Collection
  MESH
  (27) - MESH
  (3) - Books
  subject heading

  subject heading

 6. úhrn těhotenství na počet žen v reprodukčním věku
  Live-Birth Pregnancy Rate
  míra otěhotnění
  míra těhotenství
  míra živorodnosti
  podíl živě narozených dětí
  Pregnancy Rate, Live-Birth
  Pregnancy Rates
  Rate, Pregnancy
  Rates, Pregnancy
  reprodukční systém - fyziologické jevy
  statistika přirozeného pohybu
  porodnost
  Pregnancy Rate
  MESH
  (3) - MESH
  subject heading

  subject heading  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.