Search results

 1. bakteriurie
  infekce močového ústrojí
  Bacteriuria
  MESH
  (2) - MESH
  subject heading

  subject heading

 2. infekce
  Infection
  Infection and Infestation
  Infections and Infestations
  nákaza
  asymptomatické infekce
  bakteriální infekce a mykózy
  fokální infekce
  gingivitida
  hepatitida zvířat
  hnisání
  infekce centrálního nervového systému
  infekce dýchací soustavy
  infekce měkkých tkání
  infekce močového ústrojí
  infekce pánve
  infekce reprodukčního traktu
  infekce spojené s protézou
  infekce spojené se zdravotní péčí
  infekce v ráně
  infekce získané v komunitě
  infekční artritida
  infekční komplikace v těhotenství
  infekční nemoci
  infekční nemoci kostí
  infekční nemoci kůže
  kardiovaskulární infekce
  katétrové infekce
  koinfekce
  laboratorní infekce
  latentní infekce
  nemoci přenášené vektory
  nemoci přenášené vodou
  nemoci, jimž lze předcházet očkováním
  nitrobřišní infekce
  oční infekce
  oportunní infekce
  parazitární nemoci
  PEMS
  sepse
  sexuálně přenosné nemoci
  toxemie
  virové nemoci
  zánětlivé aneurysma
  zoonózy
  antiinfekční látky
  Infections
  MESH
  (40) - MESH
  (34) - Books
  subject heading

  subject heading

 3. 3.pyurie

  pyurie
  infekce močového ústrojí
  Pyuria
  MESH
  (2) - MESH
  subject heading

  subject heading

 4. schistosomiasis haematobia
  močová schistosomóza
  Schistosoma haematobia Infection
  Schistosomiasis haematobium
  Schistosomiasis, Urinary
  Urinary Schistosomiasis
  Urogenital Schistosomiasis
  urogenitální schistosomóza
  infekce močového ústrojí
  schistosomóza
  Schistosomiasis haematobia
  MESH
  (2) - MESH
  subject heading

  subject heading

 5. urologické nemoci
  močové ústrojí - nemoci
  močový systém - nemoci
  Urinary Tract Diseases
  Urological Diseases
  mužské urogenitální nemoci
  ženské urogenitální nemoci
  infekce močového ústrojí
  nemoci ledvin
  nemoci močové trubice
  nemoci močového měchýře
  nemoci močovodu
  poruchy močení
  urolitiáza
  Urologic Diseases
  MESH
  (10) - MESH
  (16) - Books
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading