Search results

Records found: 13  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth d014463 t150m^"
 1. akustická mikroskopie
  Acoustic Microscopy
  Microscopy, Scanning Acoustic
  mikroskopie akustická
  Scanning Acoustic Microscopy
  skenovací akustická mikroskopie
  Ultrasonic Biomicroscopy
  Ultrasonographic Biomicroscopy
  Ultrasound Biomicroscopy
  ultrazvuková biomikroskopie
  mikroskopie
  ultrasonografie
  Microscopy, Acoustic
  MESH
  (2) - MESH
  subject heading

  subject heading

 2. anatomie průřezová
  Anatomy, Sectional
  Cross-Sectional Anatomy
  Sectional Anatomy
  anatomie
  projekty vizualizace člověka
  magnetická rezonanční tomografie
  tomografie
  ultrasonografie
  zobrazování trojrozměrné
  Anatomy, Cross-Sectional
  MESH
  (5) - MESH
  subject heading

  subject heading

 3. diagnostické zobrazování
  Imaging, Diagnostic
  Imaging, Medical
  lékařské zobrazování
  Medical Imaging
  medicínské zobrazovací metody
  diagnostické techniky a postupy
  blízká infračervená spektroskopie
  celotělové zobrazování
  dakryocystografie
  dýcháním synchronizované zobrazovací metody
  forenzní zobrazování
  fotografování
  interpretace obrazu počítačem
  kardiologické zobrazovací techniky
  mikroskopie
  mikrovlnné zobrazování
  molekulární zobrazování
  multimodální zobrazování
  neurozobrazování
  optické zobrazování
  posmrtné zobrazování
  radioisotopová scintigrafie
  radiomika
  rentgendiagnostika
  stroboskopie
  subtrakční technika
  terahertzové zobrazování
  termografie
  tomografie
  ultrasonografie
  zobrazování pomocí barviva citlivého na potenciál
  zobrazování trojrozměrné
  fantomy radiodiagnostické
  počítačové zpracování obrazu
  Diagnostic Imaging
  MESH
  (29) - MESH
  (151) - Books
  (1) - Electronic sources
  (1) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 4. echoencefalografie
  neuroradiografie
  ultrasonografie
  ultrasonografie dopplerovská transkraniální
  Echoencephalography
  MESH
  (3) - MESH
  subject heading

  subject heading

 5. echokardiografie
  2-D Echocardiography
  2D Echocardiography
  2D echokardiografie
  Contrast Echocardiography
  Cross-Sectional Echocardiography
  dvourozměrná echokardiografie
  Echocardiography, 2-D
  Echocardiography, 2D
  Echocardiography, Contrast
  Echocardiography, Cross-Sectional
  Echocardiography, M-Mode
  Echocardiography, Transthoracic
  Echocardiography, Two-Dimensional
  echokardiografie transtorakální
  jednorozměrná echokardiografie
  kontrastní echokardiografie
  M-Mode Echocardiography
  M-mode echokardiografie
  průřezová echokardiografie
  Transthoracic Echocardiography
  transthorakální echokardiografie
  Two-Dimensional Echocardiography
  funkční vyšetření srdce
  kardiologické zobrazovací techniky
  ultrasonografie
  dopplerovská echokardiografie
  echokardiografie transezofageální
  echokardiografie trojrozměrná
  zátěžová echokardiografie
  Echocardiography
  MESH
  (7) - MESH
  (42) - Books
  (1) - Attachment
  subject heading

  subject heading

 6. elastografie
  Acoustic Radiation Force Impulse Imaging
  akustická radiační elastografie
  ARFI Imaging
  elasticita - zobrazovací techniky
  elastografie pomocí akustického tlaku
  elastografie s akustickým buzením
  elastografie s vibračním buzením
  Elastograms
  elastogramy
  Elastography
  Magnetic Resonance Elastography
  magnetická rezonanční elastografie
  magnetorezonanční elastografie
  MRI elastografie
  sonoelastografie
  Sonoelastography
  Tissue Elasticity Imaging
  vibrační elastografické zobrazování
  Vibro-Acoustography
  vibro-akustografie
  vibro-elastografie
  zobrazování elasticity tkání
  ultrasonografie
  Elasticity Imaging Techniques
  MESH
  (1) - MESH
  (1) - Books
  subject heading

  subject heading

 7. endosonografie
  Echo-Endoscopy
  Endoscopic Ultrasonography
  Endoscopy, Echo
  Endoscopy, Ultrasonic
  Ultrasonic Endoscopy
  ultrasonografie endoskopická
  Ultrasonography, Endoscopic
  ultrasonografie
  Endosonography
  MESH
  (1) - MESH
  (2) - Books
  subject heading

  subject heading

 8. FAST vyšetření
  cílené ultrazvukové vyšetření při traumatu
  eFAST Exam
  eFAST vyšetření
  Extended Focused Assessment with Sonography for Trauma
  FAST
  FAST Exam
  Focused Abdominal Sonography for Trauma
  Focused Assessment Sonography
  Focused Assessment with Sonography of Trauma
  rozšířené cílené ultrazvukové vyšetření při traumatu
  ultrazvukové vyšetření FAST
  point of care testing
  ultrasonografie
  Focused Assessment with Sonography for Trauma
  MESH
  (2) - MESH
  subject heading

  subject heading

 9. intervenční ultrasonografie
  Interventional Ultrasonography
  Intravascular Ultrasonography
  intravaskulární sonografie
  intravaskulární ultrazvuk
  IVUS
  ultrasonografie intervenční
  Ultrasonography, Intravascular
  Ultrasound, Interventional
  miniinvazivní chirurgické výkony
  ultrasonografie
  biopsie tenkou jehlou pod endosonografickou kontrolou
  Ultrasonography, Interventional
  MESH
  (3) - MESH
  subject heading

  subject heading

 10. ultrasonografie dopplerovská
  Doppler Ultrasonography
  Doppler Ultrasound
  Doppler Ultrasound Imaging
  dopplerovské ultrazvukové zobrazování
  dopplerovský ultrazvuk
  ultrasonografie
  dopplerovská echokardiografie
  duplexní dopplerovská ultrasonografie
  ultrasonografie dopplerovská pulzní
  ultrasonografie dopplerovská transkraniální
  Ultrasonography, Doppler
  MESH
  (5) - MESH
  (2) - Books
  subject heading

  subject heading


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.