Search results

 1. duševní procesy
  Human Information Processing
  informační chování člověka
  Information Processing, Human
  mentální procesy
  psychologické jevy a procesy
  exekutivní funkce
  kognice
  mentalizace
  metafyzické vztahy mezi duší a tělem
  myšlení
  percepce
  prokrastinace
  prostorová navigace
  psychologická anticipace
  teorie mysli
  učení
  úmysl
  všímavost
  vůle
  vyšší nervová činnost
  Mental Processes
  MESH
  (16) - MESH
  (5) - Books
  (1) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 2. estetika
  Aesthetics
  filozofie
  myšlení
  krása
  Esthetics
  MESH
  (3) - MESH
  (2) - Books
  subject heading

  subject heading

 3. kreativita
  Artistic Creativity
  Creative Ability
  Creative Thinking
  Creativeness
  Innovativeness
  Originality
  tvořivost
  umělecká kreativita
  myšlení
  osobnost
  Creativity
  MESH
  (2) - MESH
  (3) - Books
  (4) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 4. mínění
  náhled
  názor
  úsudek
  myšlení
  Judgment
  MESH
  (1) - MESH
  subject heading

  subject heading

 5. rozhodování
  volba
  myšlení
  konsensus
  nejistota
  nesouhlas a spor
  učení vyhýbat se
  výběrové chování
  vyjednávání
  metody pro podporu rozhodování
  politika - provádění
  teorie her
  Decision Making
  MESH
  (9) - MESH
  (6) - Books
  subject heading

  subject heading

 6. řešení problému
  problémy - řešení
  řešení problémů
  myšlení
  učení
  heuristika
  sdílené rozhodování
  rozhodování
  Problem Solving
  MESH
  (5) - MESH
  (4) - Books
  (1) - Video records
  subject heading

  subject heading

 7. vytváření pojmu
  Concept Learning
  Conceptualization
  pojmy - tvoření
  vytváření představy
  myšlení
  Concept Formation
  MESH
  (1) - MESH
  subject heading

  subject heading